BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rój Justyna
Tytuł
Forma organizacyjno-prawna a gospodarka finansowa szpitala
Legal Form and Organizational Aspects and Hospital Finance Management.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1103, s. 53-57, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ : kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu
Słowa kluczowe
Placówki służby zdrowia, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Komercjalizacja ochrony zdrowia, Prawnoorganizacyjne formy przedsiębiorstw
Medical facilities, Medical facilities management, Commercialization of health protection, Organizational and legal forms of enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono pokrótce zmiany w zakresie własności oraz kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej szpitala.

The paper is a voice in discussion regarding to the legal form of hospital activity. The definition of hospital and criteria of choosing the proper legal form for hospital were presented and particularly the possibility of using variety of financing sources. The change of legal form of hospital activity is conductive to the higher rationality of hospital finance, increase of different financing sources availability, efficiency of hospital performance. This change would have impact on the improvement of services quality, which has influence on patients satisfaction. So those are the main reasons to convert hospital in Poland into joint stock company with simultaneous increasing of private capital. Increasing availability of different financing sources would ensure the increase of hospital investment activity. In the article, it was underlined that those changes in legal form of hospital should be accompanied by changes in regulation and financing at the heath care system level which ensured that the goal of it will be realized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berki S.E., Hospital Economics, Lexington Books 1974.
 2. Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 3. Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Fundacja na rzecz U. Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 4. Holly R., Lewiński A., Słowo wstępne: o paradoksie polskich jednostek ochrony zdrowia, [w:] Polityka zdrowotna, t. III, Instytut Polityki Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Medycznym, luty 2005.
 5. Jachowicz R., Zarys technologii współczesnego szpitala. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1970.
 6. Kopańska A., Szansa na szpitalne inwestycje, "Rzeczpospolita" z 16-17 kwietnia 2005 r.
 7. Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, CeDeWu, Warszawa 2004.
 8. Milczarek M., Warunki ekonomiczno- finansowe działalności i rozwoju szpitali. Perspektywy i niezbędne działania, [w:] Polityka zdrowotna, t. III, Instytut Polityki Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Medycznym, luty 2005.
 9. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, red. S. Marek, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 1998.
 10. Sciachi A., Prywatne szpitale w Unii Europejskiej, "Menedżer Zdrowia", 4/2003.
 11. Zalega A., Przekształcenia własnościowe w opiece zdrowotnej, [w:] Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Warunki systemowe zarządzania opieką zdrowotną, red. M. Trocki, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu