BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bokiej Beata
Tytuł
Korzyści z prywatyzacji SPZOZ - wynik doświadczeń praktycznych
Benefits SPZOZ Privatization - Practical Experience.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1103, s. 71-84, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ : kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu
Słowa kluczowe
Placówki służby zdrowia, Prawnoorganizacyjne formy przedsiębiorstw, Komercjalizacja ochrony zdrowia, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Menedżer służby zdrowia
Medical facilities, Organizational and legal forms of enterprises, Commercialization of health protection, Medical facilities management, Healthcare manager
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano wady i korzyści przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę pracowniczą, na przykładzie Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu SA NZOZ. Przedstawiono także sposób zarządzania szpitalem oraz kierunki działań NZOZ.

Going, in the last time, system changes in the sphere of the health care policy in Poland, enable to rise new economic subjects in the independent, non-public sector. These subjects were adopted to conditions of services dominating on the medical market perfectly . The part of non-public health care entities rose of transformations "privatization" of independent public health care entities, the part are totally new medical companies. From the perspective of events already made, it is intentional examining if reconstructing action taken up brought noticeable benefits for patients, workers of these units and institutions supervising them. In this article the author is making identification of potential and actual benefits and is judging their scale from the point of the view of each participants in the system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Carr D.K., Hard K.J., Trabant W.J., Zarządzanie procesem zmian. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 2. Chwieruta S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D., Elementy zarządzania finansowego - w ochronie zdrowia. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 2000.
 3. Fandrejewska A., Zysk i spółka, "Menedżer Zdrowia" 2003 nr 3.
 4. Getzen T.E., Ekonomika zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 5. Misiński W., Proces transformacji własnościowej i restrukturyzacji zadłużenia spzoz-ów w świetle propozycji rządowych, uwarunkowań instytucjonalnych i konsensusu waszyngtońskiego, [w:] Polityka zdrowotna, t. 3, luty 2005.
 6. Orzechowska D., Aktualne problemy zarządzania jednostkami ochrony zdrowia, [w:] red. M. Węgrzyn, Funkcjonowanie ochrony zdrowia po reformie — ujęcie regionalne, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2003.
 7. Sośnierz A., Publiczne i niepubliczne zoz w polskim systemie ochrony zdrowia — rynkowa rywalizacja, systemowa symbioza, [w:] Polityka zdrowotna, t. 3, luty 2005.
 8. Tymowska K., Jakie zmiany w systemie opieki zdrowotnej są najważniejsze?, "Menedżer Zdrowia" 2003 nr 5.
 9. Tymowska K., Sektor prywatny w systemie opieki zdrowotnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, luty 1999, Seria Ekspertyzy.
 10. Tymowska K., Zmiana relacji między publicznym a prywatnym sektorem opieki zdrowotnej w Polsce, [w:] red. K. Tymowska, V. Malin, A. Alaszewski, System Umów w opiece zdrowotnej w Anglii i w Polsce, Centrum Edukacji i Rozwoju biznesu, Warszawa 1996.
 11. Tymowska K., Przekształcenia własnościowe w opiece zdrowotnej, Nadzieje i obawy, Materiały konferencyjne: "Prywatyzacja w służbie zdrowia", czerwiec 1999.
 12. Wasilewski D., Restrukturyzacja i komercjalizacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kontekście doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego [w:] red. M. Węgrzyn, D. Wasilewski, Koncepcja zmian w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej — doświadczenia i propozycje na przyszłość. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 13. Wojtowicz M., Praktyczne aspekty prywatyzacji rynku zdrowotnego, [w:] red. K. Krajewski, M. Wójtowicz, Procesy Przekształceń w ochronie zdrowia — szanse i zagrożenia, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2001.
 14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U 1991 nr 91, poz. 408. [15] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, Dz.U 2000 nr 60, poz. 704.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu