BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałuszka Krzysztof
Tytuł
Współpraca samorządów powiatów w zakresie ochrony zdrowia na podstawie porozumienia administracyjnego
Cooperation of a District Authorities in the Field of Health Care on the Basis of Administrative Agrement.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1103, s. 153-164, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ : kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny
Health care protection, Local government economic activity, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono jedną z form współdziałania powiatów w zakresie promocji i ochrony zdrowia, jaką jest zawarcie porozumienia administracyjnego. Przedstawiono zadania samorządu powiatu w zakresie ochrony zdrowia, jego kompetencje jako organu założycielskiego SPZOZ, a następnie podstawowe założenia porozumienia administracyjnego między samorządami o przekazaniu funkcji organu założycielskiego SPZOZ.

Following the decentralization of the public services, the tasks relating to health care and promotion, have been imposed on the district authorities. Regarding the diversification of the districts and the nature of health care services, the inter-district cooperation is necessary during the process of its effective performance. The paper treats on the issue of using the administrative agreement, as a form of cooperation among district authorities in the field of health care. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol R., Powiatowe dylematy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 401, 2005.
 2. Bukowski Z. i in.. Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i wojewody. Wydawnictwo "Dom Organizatora" TNOiK, Toruń 2004.
 3. Dercz M., Izdebski H., Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa. Polskie Wydawnictwo Prawnicze "Iuris", Warszawa-Poznań 2001.
 4. Frączkiewicz-Wronka A. i in., Samorządowa polityka zdrowotna, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 5. Getzen T.E., Ekonomika zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 6. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 7. Niewiadomski Z., Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 1998.
 8. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 9. Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 10. Samorząd terytorialny w Polsce, red. J.P. Tamo, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 11. Stigliz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 12. "Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej" 2004, GUS, Warszawa 2004.
 13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U 1991 nr 91, poz. 408 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu