BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Dariusz
Tytuł
Model ubezpieczeniowy w polskim systemie zabezpieczenia zdrowotnego w kontekście rozwoju produktów ubezpieczeniowych
Insurance Model in the Polish in the Health Security System in the Context Insurance Products Development.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1103, s. 233-249, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ : kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Ubezpieczenia zdrowotne
Health care protection, Health care insurance
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
PZU Życie SA, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA (TUiR Warta SA), Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU SA
, ,
Abstrakt
Przedstawiono uregulowania prawne dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce oraz kształtowania rynku ubezpieczeń. Poruszono problematykę definicji ubezpieczeń zdrowotnych w różnych aspektach. Zaprezentowano także ofertę produktów ubezpieczeń zdrowotnych największych udziałowców rynku: PZU Życie S.A., TUiR Warta oraz Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A.

The publication characterizes the health insurance system and indicates the need to making free insurance market as a main rule of how the present system should be developed. The issue has been of key importance since the creation of the public health insurance system. Analysis of the present situation was conducted and the needs resulting from existing inefficiencies, were indicated. The conclusion is that there exists a need to enforce new system capabilities which would enable free health insurances to optimize the health service market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Holly R., Ubezpieczenia w polityce zdrowotnej i systemie ochrony zdrowia, [w:] Polityka zdrowotna, t. 2, grudzień 2004.
 2. Holly R., Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia, [w:] Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej -początek drogi, KIU, Warszawa 2001.
 3. Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Sopot 1999.
 4. Łyskawa K., Osak M., Kształtowanie produktu ubezpieczenia zdrowotnego, [w:] Polityka zdrowotna, t. 2, grudzień 2004.
 5. Pakuła R, Główne bariery rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, [w:] Polityka zdrowotna, t. 2, grudzień 2004.
 6. Orzechowski K., Uwagi w sprawie ubezpieczeniowego charakteru ubezpieczenia zdrowotnego, [w:] Funkcjonowanie ochrony zdrowia po reformie — ujęcie regionalne, red. M. Węgrzyn, Wrocław 2003.
 7. Podstawy Ubezpieczeń, red. J. Monkiewicz, t. 1. Warszawa 2000.
 8. Szumlicz T., O systemie zabezpieczenia społecznego -podobnie i inaczej, [w:] red. J. Auleytner, O roztropną polityką społeczną, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Warszawa 2002.
 9. Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski Warszawa 2001.
 10. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, DzU 2003 nr 124, poz. 1151.
 11. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, DzU 1997 nr 28, poz. 153.
 12. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, DzU 2003 nr 45, poz. 391.
 13. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU nr 210, poz. 2135, z późn. zm.
 14. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18. grudnia 2003 r. i 07 stycznia 2004 r. w sprawie niezgodności z Konstytucją ustawy z dnia 23 stycznia 2002 r. o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.
 15. Diagnozy 2000, Badania naukowe społeczeństwa polskiego prowadzone przez GUS.
 16. CBOS, Opinie o opiece zdrowotnej w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Komunikat z badań BS/5/2005, Warszawa, styczeń 2005 r.
 17. TNS OBOP, Rynek płatnych usług medycznych w Polsce, raport 11-13 października 2003 r.
 18. Plan finansowy NFZ, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu