BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurowska Anna
Tytuł
Bezrobocie a zamachy samobójcze
Źródło
Ekonomista, 2006, nr 3, s. 387-402, bibliogr. 85 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Socjologia, Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Zachowania społeczne, Samobójstwa
Unemployment, Sociology, Social costs of economic transition, Social behaviour, Suicides
Abstrakt
Artykuł ma na celu przeniesienie na grunt polski wyników najważniejszych światowych badań agregatowych dotyczących problematyki związków pomiędzy bezrobociem a zamachami samobójczymi. Zawiera też analizę tych związków w Polsce w latach 1990-2003. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agerbo E., Eriksson T., Mortensen P.B., Westergard-Nielsen N., Unemployment and Mental Disorders - an Empirical Analysis, Centre for Labour Market and Social Research, Science Park Aarhus, Aarhus 1998.
 2. Agerbo E., Nordentoft M., Mortensen P., Familial, Psychiatric, and Socioeconomic Factors for Suicide in Young People: Nested Case-control study, "British Medical Journal" 2002, vol. 325, nr 7355.
 3. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 1992-2001, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002.
 4. Bańka A., Derbis R., Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, Wydawnictwo PRINT-B, Poznań-Częstochowa 1995.
 5. Bartley M., Owen C., Relation Between Socioeconomic Status, Employment and Health During Economic Change 1973-1993, "British Medical Journal" 1996, vol. 313.
 6. "Bezrobocie Rejestrowane", kwartalnik GUS, wszystkie numery z lat 1991-2003.
 7. "Bezrobocie w Polsce", kwartalnik GUS, wszystkie numery z lat 1991-2003.
 8. Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki, red E. Frątczak, Z. Strzelecki, J. Witkowski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1993.
 9. Binczycka-Anholcer M., Samobójstwo, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2002.
 10. Biuletyn Statystyczny, rocznik GUS, wszystkie numery z lat 1994-2003.
 11. Blakely T.A., Collings S.C.D., Atkinson J., Unemployment and Suicide. Evidence for Causal Association?, "Journal of Epidemiology and Community Health" 2003, vol. 57, nr 8.
 12. Borkowski T., Marcinkowski A., Socjologia bezrobocia, Interart, Warszawa 1996.
 13. Brainerd E., Economic Reform and Mortality in the Former Soviet Union: A Study of the Suicide Epidemic in the 1990s, "European Economic Review" 2001, vol. 45, nr 4-6.
 14. Breault K.D., Suicide in America: A Test of Durkheim's Theory of Religious and Family Integration, 1933-1980, "American Journal of Sociology" 1986, vol. 92, nr 3.
 15. Charemza W., Deadman D., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
 16. Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 17. Durkheim E., Samobójstwo, w: Logika analizy socjologicznej. Wybór tekstów, A. Sułek (wyb.), Warszawa 1979.
 18. Dzięcielska-Machnikowska S., Jak żyją bezrobotni w III Rzeczpospolitej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1993.
 19. Dziesięć lat prywatyzacji bezpośredniej, red. M. Jarosz, Instytut PAN, Warszawa 2000.
 20. East W.N., On Attempted Suicide, with an Analysis of 1000 Consecutive Cases, "Journal of Mental Science" 1913, vol. 59
 21. Ekonometria, red. M. Gruszczyński, M. Podgórska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003.
 22. Falret J.P., De l'hypochondrie et du suicide, Paris 1822.
 23. Fergusson D.M., Horwood L.J., Lynskey M.T., The Effects of Unemployment on Psychiatric Illness During Young Adulthood, "Psychological Medicine" 1997, vol. 27, nr 2.
 24. Fryer D., Unemployment and Mental Health. Hazards and Challenges of Psychology in the Community, w: Health Effects of New Labour Market, red. K. Isaksson, Ch. Eriksson, T. Theoarell, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2000.
 25. Gazińska M., Doszyń M., Samobójstwa - wskaźnik kondycji społeczeństwa. Analiza zamachów samobójczych w Polsce w latach 1960-1998, "Przegląd Statystyczny" 2001, z. 1-2.
 26. Gerdtham Ulf-G., Johannesson M., The Relationship Between Happiness, Health, and Socioeconomic Factors: Results Based on Swedish Microdata, "Journal of Socio-Economics" 2001, vol. 30, nr 6.
 27. Góra M., Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje, "Ekonomista" 2005, nr 1.
 28. Greene W.H., Econometric Analysis, Prentice Hall Publishers 1997.
 29. Gujarati D.N., Basic Econometrics, McGraw-Hill International Editions, New York 1995.
 30. Hintikka J., Pesonen T., Saarinen P., Tanskanen A., Lehtonen J., Viinamäki H., Suicidal Ideation in the Finnish General Population. A 12-month Follow-up Study, "Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology" 2001, vol. 36, nr 5.
 31. Hołyst B., Staniaszek M., Binczycka-Anholcer M., Samobójstwo, red. B. Hołyst, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2002.
 32. Hołyst B., Suicydologia, LexisNexis, Warszawa 2002.
 33. Jahoda M., Lazarsfeld P.F., Zeisl H., Marienthal. The Sociography of an Unemployed Community, Al-dine Atherton, New York 1933.
 34. Janlert U., Unemployment and Health, w: Health Policy Implications of Unemployment, World Health Organization, Copenhagen 1985.
 35. Jarosz M., Samobójstwa. Ucieczka przegranych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 36. Johansson S. E, Sundquist J., Unemployment is an Important Risk Factor for Suicide in Contemporary Sweden: an 11 Year Follow-up Study of a Cross-sectional Sample of 37 789 People, "Public Health" 1997, vol. 111.
 37. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 38. Kabaj M., Koptas G., Bezrobocie długookresowe, "Studia i Materiały", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1995.
 39. Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, red. M. Jarosz, Warszawa 1996.
 40. Kelvin P., Jarrett J.E., Unemployment. Its Social Psychological Effects, Cambridge University Press, Editions de la Maison des Sciences de 1'Homme, Cambridge 1985.
 41. Kennedy P., A Guide to Econometrics, Blackwell Publishing, UK 2003.
 42. Komenda Główna Policji, wybrane statystyki, http://www.kgp.gov.pl, 6 maja 2004.
 43. Kopsowa A.J., Research on Unemployment and Suicide, "Journal of Epidemiology and Community Health" 2003, vol. 57, nr 8.
 44. Koptas G., Następstwa utraty pracy w opiniach bezrobotnych, "Studia i Materiały", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1992.
 45. Lazarsfeld P., Zawadzki B., Psychologiczne konsekwencje bezrobocia, "Kultura i Społeczeństwo" 1992, nr 2.
 46. Lenkerd B., Psychological Consequences of Unemployment. A Background Study, City University Press, Stockholm 1995.
 47. Lester D., Yang B., The Economy and Suicide. Economic Perspectives on Suicide, Nova Science Publishers, New York 1997.
 48. Lester D., Yang B., Unemployment and Suicidal Behaviour, "Journal of Epidemiology and Community Health" 2003, vol. 5 7, nr 8.
 49. Lewis G.,. Sloggett A., Suicide, Deprivation and Unemployment: Record Linkage Study, "British Medical Journal" 1998, vol. 317, nr 8.
 50. Lipka A., Indywidualne koszty bezrobocia. Próba klasyfikacji, "Polityka Społeczna" 1992, nr 3.
 51. Manek A.M., Psychologiczna problematyka bezrobocia, "Przegląd Psychologiczny" 1991, nr 1.
 52. Manek A.M., Wartościowanie własnej sytuacji życiowej przez bezrobotnych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1998.
 53. Mäkinen I.H., Effects on Suicide Rate of Having Reduced Unemployment is Uncertain, "British Medical Journal" 1999, vol. 318, nr 7185.
 54. Mäkinen I.H., On Suicide in European Countries. Some Theoretical, Legal and Historical Views on Suicide Mortality and Its Concomitants, Acta Universitatis Stockholmiensis, Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1997.
 55. Moreli S., Page A., Taylor R., Unemployment and Youth Suicide, "The Economic and Labour Relations Review" 2001, vol 12 (1).
 56. Morrel S., Taylor R., Quine S., Kerr Ch., Suicide and Unemployment in Australia 1907-1990, "Social Sciences and Medicine" 1993, vol. 36 (6).
 57. Norström T., Deriving Relative Risks From Aggregate Aata, "Journal of Epidemiology and Community Health" 1988, nr 42.
 58. Norström T., The impact of Alcohol, Divorce and Unemployment on Suicide: A Multilevel Analysis, "Social Forces" 1995, vol. 74 (1).
 59. Platt S., Suicidal Behaviour and Unemployment: a Literature Review, w: Health Policy Implications of Unemployment, World Health Organization, Geneva 1985.
 60. Płużek Z., Psychologiczne aspekty samobójstw, "Znak" 1974, nr 7-8.
 61. Preti A., Miotto P., Social and Economic Influence on Suicide. A Study of the Situation in Italy,,Archives of Suicide Research" 1999, vol. 5, nr 2.
 62. Preti A., Unemployment and Suicide, "Journal of Epidemiology and Community Health" 2003, vol. 57, nr 8.
 63. Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy, t. 12 (21), Bezrobocie. Psychologiczne i społeczne koszty transformacji systemowej, red. Z. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995.
 64. Rancans E., Salander-Renberg E., Jacobsson L., Major Demographic, Social and Economic Factors Associated to Suicide Rates in Latvia 1980-98, "Acta Psychiatrica Scandinavica" 2001, vol. 103, nr 4.
 65. Retowski S., Psychologiczne korelaty długotrwałego bezrobocia, "Przegląd Psychologiczny" 1995, t. 38, nr 1-2.
 66. Retowski S., Zróżnicowanie psychologicznych reakcji na bezrobocie: bierni, przystosowani, desperaci i wyrachowani, "Przegląd Psychologiczny" 1995, t. 38, nr 1-2.
 67. Rocznik Statystyczny 2003, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004.
 68. Różne oblicza bezrobocia, red. M. Szylko-Skoczny, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1999.
 69. Sainsbury P., Jenkins J., Levey A., The Social Correlates of Suicide in Europe, w: The Suicide Syndrome, red. R. Farmer, S. Hirsch, Croom Helm, London 1980.
 70. Samobójstwo, Materiały z I Konferencji Suicydologicznej w Łodzi w dniach 24-25 listopada 1995, B. Hotyst, M. Staniaszek, Warszawa-Łódź 1995.
 71. Simpson M.E., Conklin G.H., Socioeconomic Development, Suicide and Religion: A Test of Durkheim's Theory of Religion and Suicide, The University of North Carolina Press, North Carolina 1989.
 72. Skarżyńska K., Psychologiczne aspekty bezrobocia, "Nowiny Psychologiczne" 1992, nr 1.
 73. Smith R., I Can't Stand it any More. Suicide and Unemployment, "British Medical Journal" 1985, vol. 291.
 74. Stearns A.W., Suicide in Massachusetts, "Mental Hygiene" 1921, vol. 5.
 75. Stock J.H., Watson M.W., Introduction to Econometrics, Addison Wesley, Boston 2003.
 76. Suicide. An Unnecessary Death, red. D. Wasserman, Martin Dunitz, London 2001.
 77. Terelak J.F., Psychologia pracy i bezrobocia, Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1993.
 78. The Health Impact of Unemployment, Canadian Public Health Association 1996 Discussion Paper, http://www.cpha.ca/english/policy/pstatem/unempl/page1.htm, 4 maja 2004.
 79. Trovato F., Suicide and Ethnic Factors in Canada, "International Journal of Social Psychiatry" 1986, vol. 32, nr 3.
 80. Unemployment. Personal and Social Consequences, red. S. Fineman, Tavistoc Publications, London 1987.
 81. Warr P., Work, Unemployment and Mental Health, Clarendon Press, Oxford 1987.
 82. Vigderhous G., Fishman G., The Impact of Unemployment and Familial Integration on Changing Suicide Rates in the USA 1920-1969, "Social Psychiatry" 1978, vol. 13, nr 4.
 83. Vilhjalmsson R., Kristjansdottir G., Sveinbjarnardottir E., Factors Associated With Suicide Ideation in Adults, "Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology" 1998, vol. 33, nr 3.
 84. Yang B., Stack S., Suicide and Unemployment: Predicting the Smoothed Trend and Yearly Fluctuations, "Journal of Socio-Economics" 1992, vol. 21(1).
 85. Znaniecki F., Socjologia bezrobotnych, "Kultura i Społeczeństwo" 1992, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu