BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Mieczysław, Dresler Ewelina
Tytuł
Rural Population about Civil Society - Opinions of Chosen Local Communities in Lublin Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 6, s. 5-13, bibliogr. 9 poz.
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Słowa kluczowe
Ludność wiejska, Społeczności lokalne, Społeczeństwo obywatelskie, Rozwój lokalny, Zarządzanie regionem
Rural population, Local community, Civic society, Local development, Region's management
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Celem pracy jest analiza źródeł oraz barier budowy społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Skoncentrowano się głównie na ukazaniu możliwości aktywizacji wewnętrznego potencjału tkwiącego w lokalnych społecznościach. Przedstawiono pierwsze wyniki badań gospodarstw domowych realizowanych w ramach projektu KBN " Rola podmiotów gospodarczych, instytucji i społeczności lokalnych w zrównoważonym rozwoju wsi i rolnictwa ". Na ich podstawie można wysunąć ostrożną hipotezę o dość znacznym potencjale tkwiącym wewnątrz społeczności lokalnych. Chociaż na plan pierwszy wysuwa się swoista bierność mieszkańców wsi, to kapitał społeczny wyrażający się w więziach międzyludzkich oraz wzajemnym zaufaniu ułatwiającym współpracę może być potencjalnym źródłem budowy społeczeństwa obywatelskiego. Analiza odpowiedzi wskazuje również na potrzebę kreowania i kształcenia liderów społeczności wiejskich, gdyż większość mieszkańców wsi skłonna jest zaangażować się w działania na rzecz swojego środowiska, gdyby tylko ktoś nimi pokierował. (oryg. streszcz.)

In the paper, the authors have presented the results of the survey conducted on the households of the Lublin province. The number of the households that have been studied, totals 624. On the basis of the data that was obtained, it could conclude the Polish rural areas have considerable potential for growth. The sense of rooted ness, which is the point of departure of the local development, is fairly strong among the peasants. Vast majority of the people living in the country expresses the will to take action in order to improve the standard of living, and is inclined to devote a great deal of their free time to achieve it. It seems that the education of the local leaders is the necessary element in the construction of the civil society. The survey shows that the inhabitants of the rural areas would want to solve their problems together and upgrade the life standard, yet they virtually do not know how to do it and how to begin. They need leaders who would show them the direction of action, and who would make them realise, that a great deal can be achieved together. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bokajlo W., Dziubek K. (red). (2001): Społeczeństwo obywatelskie. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  2. Encyklopedia Socjologii, Vol. l. 2000.
  3. Gliński P., Lewenstein B., Siciński A. (red). (2002): Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
  4. Lechwar M., Ślusarz G. (2000): Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu rozwoju gmin. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Oddział w Zagłobicach, Zagłobice.
  5. Milczarek D. (red.) (1998): Subsydiarność. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  6. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich. (2000): UNDP, Warszawa.
  7. Sartori G. (1994): Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski i D. Grinberg. Warszawa.
  8. Trzeci sektor w Unii Europejskiej. Przewodnik dla organizacji pozarządowych. (2000): Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR, Warszawa.
  9. Zasady, programy i formy współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (1998): Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu