BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadyńska Anna, Hadyński Jakub
Tytuł
The Origins of Environmental Policy and Appraisal Methods of Agri-Environment Schemes in Rural Areas in Germany and Great Britain (Incentives for Poland)
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 6, s. 28-32, bibliogr. 19 poz.
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Ochrona środowiska, Programy ochrony środowiska, Polityka ekologiczna, Ocena środowiska przyrodniczego
Common Agricultural Policy (CAP), Environmental protection, Environmental programs, Ecological politics, Environmental assessment
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
W Unii Europejskiej efekty oddziaływania na środowisko są obecnie przedmiotem dużego zainteresowania, zwłaszcza w ujęciu wpływu rolnictwa na zasoby naturalne. Wprowadzone na początku lat 90. zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej skierowane byly na tworzenie warunków, rozwoju rolnictwa przyjaznego środowisku. W ramach instrumentów wspierających zachowanie i ochronę środowiska naturalnego wdrożono programy rolno-środowiskowe. Wówczas także podjęto próby oceny efektywności ekologiczno-ekonomicznej programów rolno-środowiskowych, dla których jednak nie opracowano wspólnych kryteriów oceny na przestrzeni UE. W artykule przedstawiono różne rozwiązania w zakresie oceny ekologiczno-ekonomicznej w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii i na tej podstawie sformułowano wnioski, co do możliwości wykorzystania tych ocen, po implementacji programów rolno-środowiskowych w Polsce. (oryg. streszcz.)

Poland is one of ten countries, which joined the European Union in May 2004. The European Union legislation required adjustments within all economic sectors including agriculture. Since the early nineties significant changes within the Common Agricultural Policy have been made. The matter of great concern has been environment and the effects of agriculture on the environment. Changes in agricultural policy were set to achieve environmentally sound agriculture and ecological achievements. Accordingly, new policy measures including agri-environmental programmers were established. Although, environmental approach has been set, it is crucial to evaluate the benefits and the costs of implemented measures. Despite the existing initial appraisals of the agri-environmental programmers, we do not know enough to assess the results of this indicator. German and British approaches are shown in this paper in order to point out the directions, which can be undertaken by Polish Authorities while tackling this issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldoch D., Lowe D. (1996): The development of European agro - environment policy. In Whitby M. (Ed.), The European Environment and CAP Reform Policies and Prospects for Conservation. CAB International, Walling-ford.
 2. Brouwer F., Lowe P. (2000): CAP Regimes and the European Countryside. Prospects for Integration between Agricultural, Regional and Environmental Policies. CABI.
 3. Buller H., Wilson G., Holi A. (Eds) (2000): Agri-environmental Policy in the European Union. Avebury, Aldershot.
 4. Carey P.D., Short C., Morris C, Hunt J., A. Prisco" Davis, M., Finch C., Curry N., Little W., Winter, M., Parkin A., Firbank L.G. (2003): The multi-disciplinary evaluation of a national agri-environment scheme. Journal of Environmental Management 69, pp. 71-91.
 5. European Protection Agency (EPA) (2002): Methods for Evaluating Wetland Conditions: Introduction to Wetland Biological Assessment, US Environmental Protection Agency, USA.
 6. European Environmental Agency (EEA) (2001): Towards.
 7. Hodge I. (1995): Environmental Economics. Individual Incentives and Public Choices, MACMILLAN PRESS LTD.
 8. Johansson P.O. (1993): Cost-benefits analysis of environmental change. Cambridge University Press.
 9. Latacz-Lohmann U., Hodge I. (2003): European agri-environmental policy for the 21st century. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 47:1, pp. 123-139.
 10. Marggraf R. (2003): Comparative assessment of agri-environment programmes in federal states of Germany. Agriculture, Ecosystems and Environment 98, pp. 507-516.
 11. Nilsson H. (2004): What are the possible influences affecting the future environmental agricultural policy in the European Union? An investigation into the main factors. Journal of Cleaner Production XX(2004) XXX-XXX.
 12. OECD (1994): Environmental Indicators: OECD Core Set, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris.
 13. Potter C., Goodwin P. (1998): Agricultural Liberalization in the European Union: An Analysis of the Implications for Nature Conservation, Journal of Rural Studies, Vol 14, No.3, pp. 287-298.
 14. Pearce D, W. (1976): Environmental economics. Longman.
 15. Piorr H.P. (2003): Environmental policy, agri-environmental indicators and landscape indicators. Agriculture, Ecosystems and Environment 98 (2003) 17-33.
 16. Scheele, M. (1994): Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik, Konsequenzen für die Agrarstruktur - und die Agraram-welt Politik. In: The European Environment and CAP Reform Policies and Prospects for Conservation. Whitby, M (Ed.), CAB International, Wallingford.
 17. Swinbank. A. (1999): CAP reform and the WTO: compatibility and developments. European Review of Agricultural Economics, Vol 26(3) 1999 pp. 389-407.
 18. Winter M. (1996) Rural Politics. Policies for Agriculture, Forestry and the Environment. Routladge, London.
 19. Whitby M. (Ed.) (1996): The European Environment and CAP Reform Policies and Prospects for Conservation. CAB International, Wallingford.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu