BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harasim Adam
Tytuł
Ocena agroekologiczna pokrywy roślinnej województwa lubelskiego
Agroecological Assessment of the Vegetation Cover in the Province of Lublin
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 5, s. 45-49, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Gospodarka gruntami, Jakość gruntów rolnych, Ochrona gruntów rolnych, Ekologia
Arable land, Land economy, Quality of agricultural land, Protection of agricultural land, Ecology
Uwagi
synopsis, summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Przedstawiono propozycję wskaźnika glebochronności roślin przydatnego do oceny agroekologicznej pokrywy roślinnej na użytkach rolnych i gruntach ornych oraz wskaźnika stabilności ekologicznej odpowiedniego do oceny przestrzeni - powierzchni ziemi. Pierwszy wskaźnik ma zastosowanie w ocenie płodozmianów, gospodarstw rolnych, regionów i kraju, zaś drugi głównie w skali regionu i kraju. Województwo lubelskie cechuje się dość dobrym wskaźnikiem glebochronności użytków rolnych i dostatecznym zasiewów na gruntach ornych oraz niskim poziomem stabilności ekologicznej. (oryg. streszcz.)

Province of Lublin being taken as an example, the province-level agroecological assessment of the vegetation cover of farmland and cropland and of the levels of environment stability was presented. Vegetation cover index is applicable to the evaluation of crop rotation schemes, farms, regions and can be used on a nation-wide level. Environment stability index is useful to assess space management on regional and national levels. In the province of Lublin, the soil-conserving index of farmlands is fairly good and that of cropped land is sufficient. However, the level of agroecological stability is low. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fotyma M., Kuś J. (2000): Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego. Pam. Pul., 120/1, 101-106.
  2. Harasim A. (2002): Kompleksowa ocena płodozmianów z różnym udziałem roślin zbożowych i okopowych, Monogr. Rozpr. Nauk. l, IUNG Puławy.
  3. Harasim A. (2004): Wskaźniki glebochronnego działania roślin. Post. Nauk Roi., 4, 33-43.
  4. Hronec O. (1999): Zasady ekologiczne gospodarki na glebie i ich następstwa ekonomiczne. Rocz. Nauk SERÍA, 1(3), 249-253.
  5. Majewski E. (2002): Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej (SIPR) w Polsce. SGGW Warszawa.
  6. Ochrona środowiska 2000. Informacje i opracowania statystyczne. GUS Warszawa, 2000.
  7. Piontek B. (2002): Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. PWN Warszawa-Kraków.
  8. Praca zbiorowa pod red. Duer I., Fotymy M., Madeja A. (2002): Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. MRiRW, MŚ Warszawa.
  9. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich. NSP 2002. GUS Warszawa, 2003.
  10. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim, NSP 2002. Urząd Statystyczny w Lublinie, 2003. .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu