BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzwończyk Joanna (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Postawy populistyczne w społeczeństwie polskim
Populist Attitudes in Polish Society
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 706, s. 27-42, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Socjologia polityki, Populizm, Przegląd literatury
Civic society, Sociology of politics, Populism, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano różne metody klasyfikacji nowoczesnego populizmu oraz zidentyfikowano podstawowe różnice pomiędzy populizmem zachodnio- i wschodnioeuropejskim. Zwrócono uwagę na fakt, że populizm wyborców jest jasno odseparowany od populizmu polityków. Na podstawie badań empirycznych omówiono postawy polskiego społeczeństwa, włącznie z populizmem sektorowym, proceduralnym i ksenofobią.

In this article, the author presents various methods for classifying modern populism and identifies the basic differences between Western and East European populism. The author's main focus is voter populism, clearly separate from the populism of politicians. Based on empirical research, the author discusses the attitudes of Polish society, including sectoral populism, procedural populism and xenophobia. Next, the author identifies the sources of populism originating from the socialist habitus and shows how politicians take advantage of populist attitudes in society. In the final section of the article, the author draws attention to the cyclical character and ritualism - related to election campaigns and referenda - of populism in Polish politics which, fortunately, is not accompanied by real populist policies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Canovan M., Populism, Junction Books, London 1980.
 2. Dzwończyk J., Absencja wyborcza w Polsce po 1989 roku, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2004, nr 655.
 3. Dzwończyk J., Mentalność społeczeństwa polskiego jako czynnik propopulistyczny, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2000, nr 548.
 4. Dzwończyk J., Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 5. Dzwończyk J, Populizm jako blokada rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (w druku).
 6. Dzwończyk J., Stosunek Polaków do koncepcji powszechnego uwłaszczenia, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2002, nr 611.
 7. Iszkowski K., Głos ludu, „Krytyka Polityczna" 2003, nr 4.
 8. Jakubowska U., Zainteresowanie polityką i postrzeganie własnej sytuacji życiowej a postawy populistyczne [w:] Populizm a demokracja, pod red. R. Markowskiego, ISP PAN, Warszawa 2004.
 9. Jasiewicz K., Polska u progu Unii Europejskiej: referendum akcesyjne a deficyt demokratyczny [w:] Populizm a demokracja, pod red. R. Markowskiego, ISP PAN, Warszawa 2004.
 10. Kolarska-Bobińska L., Postawy egalitarne i interesy w procesie zmian ustrojowych [w:] Polacy '95. Aktorzy i klienci transformacji, pod red. W. Adamskiego, IFiS PAN, Warszawa 1998.
 11. Kubiak A., Miszalska A., Czy nowa próżnia społeczna, czyli o stanie więzi społecznej w III Rzeczpospolitej, „Kultura i Społeczeństwo" 2004, nr 2.
 12. Laclau E., Mouffe Ch., Lewica utraciła skarb populizmu (rozmowa A. Bielik-Robson), „Europa" 2004, nr 10.
 13. Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, UMCS, Lublin 2001.
 14. Marczewska-Rytko M., Populizm. Teoria i praktyka polityczna, UMCS, Lublin 1995.
 15. Markowski R., Dynamika współzawodnictwa w polskim systemie partyjnym 1997-2001 [w:] System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, pod red. R. Markowskiego, ISP PAN, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 2002.
 16. Markowski R., Populizm a demokracja: ujęcia, dylematy, kontrowersje [w:] Populizm a demokracja, pod red. R. Markowskiego, ISP PAN, Warszawa 2004.
 17. Marody M., Jednostka w systemie realnego socjalizmu [w:] Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, pod red. M. Marody, Aneks, Londyn 1989.
 18. Marody M., Sens zbiorowy a stabilność i zmiana ładu społecznego [w:] Rzeczywistość polska i sposoby radzenia sobie z nią, M. Marody i A. Sułek (red.), Instytut Socjologii UW, Warszawa 1987.
 19. Marody M., Społeczeństwo polskie w perspektywie integracji z Unią Europejską [w:] Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej. EU-monitoring. Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1996.
 20. Marody M., System realnego socjalizmu w jednostkach [w:] Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, pod red. M. Marody, Aneks, Londyn 1989.
 21. McManus M., Miller W., Kiedy frekwencja wyborcza ma znaczenie [w:] Populizm a demokracja, pod red. R. Markowskiego, ISP PAN, Warszawa 2004.
 22. Mokrzycki E., Oswajanie liberalnej demokracji [w:] Mokrzycki E., Bilans niesentymentalny, IFiS PAN, Warszawa 2001.
 23. Nalewajko E., Populizm w demokracji [w:] Populizm a demokracja, pod red. R. Markowskiego, ISP PAN, Warszawa 2004.
 24. Nowak S., System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne" 1979, nr 4.
 25. Rychard A., Konsumenci, obywatele, populiści: czy rynek może pomóc demokracji [w:] Niepokoje polskie, H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), IFiS PAN, Warszawa 2004.
 26. Skwirowski P., 50 proc. dla bogaczy, „Gazeta Wyborcza" 23-24.10.2004.
 27. Sobolewski M., Ustroje demokratyczne i niedemokratyczne, „Krytyka" 1983, nr 18.
 28. Sufin Z., Co utrwala a co zmienia orientacje egalitarne [w:] Elementy nowego ładu, H. Domański i A. Rychard (red.), IFiS PAN, Warszawa 1997.
 29. Sugar P., Źródła i tradycje nacjonalizmu w Europie Wschodniej, „Aneks" 1988, nr 50.
 30. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2003.
 31. Szacki J., Populizm nasz polski (rozmowa P. Smoleńskiego), „Gazeta Wyborcza" 23.04. 2004.
 32. Szacki J., Pytania o populizm, „Krytyka Polityczna" 2003, nr 4.
 33. Śpiewak Р., О zatrzymanej transformacji w magicznym zwierciadle polskiej socjologii (rozmowa C. Michalskiego), „Europa" 2004, nr 29.
 34. Taggart P., Populism, Open University Press, Buckingham and Philadelphia 2000.
 35. Tarkowska E., Tarkowski J., Amoralny familizm czyli o dezintegracji więzi społecznej w Polsce lat osiemdziesiątych [w:] Grupy i więzi w systemie monocentrycznym, pod red. E. Wnuka-Lipińskiego, IFiS PAN, Warszawa 1990.
 36. Wnuk-Lipiński E., Rozpad połowiczny. Szkice z socjologii transformacji systemowej, ISP PAN, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu