BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakimowicz Robert (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Polityczne aspekty stosunków polsko-litewskich w latach 1991-2003
Political Aspects of Polish-Lithuanian Relations, 1991-2003 (from the Polish Perspective)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 706, s. 43-59, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe stosunki polityczne, Stosunki polityczne
International political relations, Political relations
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Litwa
Poland, Lithuania
Abstrakt
"Wydarzenia przełomu lat 80. i 90. XX wieku, mające miejsce w Polsce i na Litwie pozwoliły na nawiązanie kontaktów politycznych między obu krajami o odmiennym niż wcześniej charakterze." W artykule przedstawiono polityczne aspekty stosunków polsko-litewskich w okresie od 1991 roku do 2003.

In this article, the author attempts to outline the political dimension of Polish-Lithuanian relations over a period of thirteen years. These relations have a special character due to historical ties and the Polish minority living in Lithuania. Contacts at the beginning of the 1990s were the most difficult because of the duality of Polish policy, the numerous demands and petitions submitted by Polish émigrés to the Lithuanian authorities, and the attraction to Russia expressed by a part of the Polish émigré community. The Lithuanian nationalists took advantage of the attitudes of Polish émigrés at that time by actively supporting Lithuanian rightist groups in a campaign directed against Polish activists. This was reflected in, for instance, the dissolution of „Polish" councils. A milestone in mutual relations was the signing and ratification in 1994 of the Treaty between the Republic of Lithuania and the Republic of Poland on Friendly Relations and Good Neighbourly Cooperation. This Treaty was hugely important in normalising relations. The victory of Algirdas Brazauskas in the Lithuanian presidential campaign the following year was a further factor that galvanised mutual contacts at the presidential, inter-governmental, parliamentary, and local-governmental levels in subsequent years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodowski L., Stosunki z Litwą, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1995", Warszawa 1995.
 2. Cieplak P., Stosunki polsko-litewskie, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1992", Warszawa 1994.
 3. Gajewski J., Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej [w:] Polityka zagraniczna RP 1989-2002, pod red. R. Kuźniara, K. Szczepanika, Warszawa 2002.
 4. Gasztoł M., Stosunki z Litwą, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2000", Warszawa 2000.
 5. Jakimowicz R., Zarys stosunków polsko-rosyjskich w latach 1992-1999, „Studia i Materiały", Warszawa, marzec 2000, nr 23.
 6. Kołecka B., Stosunki z państwami bałtyckimi, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1996", Warszawa 1996.
 7. Kronika 1991. Ważniejsze wydarzenia, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1991", Warszawa 1993.
 8. Kronika stosunków zagranicznych Polski w 2003 r., Litwa, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2004", Warszawa 2004.
 9. Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, Scholar, Warszawa 2001.
 10. Menkiszak M., Piotrowski M. A., Polska polityka wschodnia [w:] Polityka zagraniczna RP 1989-2002, pod red. R. Kuźniara, K. Szczepanika, Wydawnictwo Askon, Warszawa 2002.
 11. Nowakowski J.M., Polska polityka wschodnia w 1991 r., „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1991", Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1993.
 12. Stachura J., Stosunki dwustronne Polski. Pozostałe państwa europejskie, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2001", Warszawa 2001.
 13. Stachura J., Stosunki dwustronne Polski. Pozostałe państwa europejskie, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2002", Warszawa 2002.
 14. Stachura J., Stosunki dwustronne Polski. Litwa, Łotwa, Estonia, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2003", Warszawa 2003.
 15. Widacki J., Stosunki z Litwą, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1997", Warszawa 1997.
 16. Wizimirska B., Stosunki z Litwą, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1998", Warszawa 1998.
 17. Wizimirska B., Stosunki z Litwą, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1999", Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu