BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicka Katarzyna
Tytuł
Innowacyjność sektora farmaceutycznego
Innovation in the Pharmaceutical Sector
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 11-12, s. 70-86, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł farmaceutyczny, Innowacyjność, Badania naukowe, Rozwój technologiczny
Pharmaceutical industry, Innovative character, Scientific research, Technological development
Abstrakt
Autorka zauważa, że stopień innowacyjności gospodarek decyduje o ich miejscu w międzynarodowym podziale pracy. Koncentracja najbardziej nowoczesnych transnarodowych korporacji w kilku krajach świata jest konsekwencją funkcjonujących tam administracyjnopraw-nych regulacji. Stwarzają one bowiem możliwość korzystania z różnych źródeł finansowania nakładów na badania i rozwój. Znaczna część światowych przedsiębiorstw farmaceutycznych (tworzących branżę uplasowaną na drugim miejscu pod względem wydatków na poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych) przenosi swe działy zajmujące się badaniami i rozwojem głównie do Stanów Zjednoczonych, gdzie sektor państwowy współ-finansuje prace nad nowymi farmakoterapiami. Spadek atrakcyjności lokalizacji badań klinicznych w Europie Zachodniej jest zdaniem autorki wynikiem braku harmonizacji standardów, biurokracji oraz niskiej produktywności niezbędnych dla tej działalności zasobów.

The article discusses the involvement of pharmaceutical companies in the development of new drugs and therapies. The analysis shows that eight of the world's 10 best-selling Pharmaceuticals have originated in the United States, and two have been developed in Western Europe. Innovative brand-name drugs accounted for only 15 percent of the new pharmaceuticals registered in the United States in 1989-2000. All the other harmaceuticals were generic drugs and modifications of pharmaceuticals already available on the market. Taxpayers and research institutes cover 85 percent of the costs of research into the development of new treatments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Angell M., [2004], The Truth About the Drug Companies. How they deceive us and what to do about it, Random House, New York.
 2. Australian Industry Commission, [1996], The Pharmaceutical Industry, Australian Government Publishing Services, Report No. 51.
 3. CoreRatings, [2003], Philanthropy or Good Business? Emerging market issues for the global pharmaceutical industry, Pharmaceutical Sector Report, London.
 4. Datamonitor, [2001], The Generics Industry in 2005: a New Threat to Pharma, New York.
 5. Dembner A., [2001], Drug Firm to Pay $875M Fine for Fraud, "The Boston Globe" October 4, 2001.
 6. Departamentem Innowacyjności MGPiPS, [2004], Strategia zwiększenia nakladów na działalność B+R w celu osiągnięcia zalożeń Strategii Lizbońskiej, Warszawa.
 7. Dukes M., Haaijer-Ruskamp F., de Joncheere C., Rierveld A., [2003], Drugs and Money: Prices, Affordability and Cost Containment, WHO, Geneva.
 8. EFPIA, [2005], The Pharmaceutical Industry in Figures. Key Data, 2005 Update, Brussels.
 9. EGA, [2005], The Role of Generics Medicines in Europe, www.egagenerics.com (27.10.2005)
 10. Ernst&Young, [2001], Pharmaceutical Industry R&D Costs: Key Findings about the Public Citizen Report, New York.
 11. IMS, [2004], IMS World Review 2004, www.ims-global.com/products/markeVworld.htm (spr. 11.2004).
 12. Institute of Social and Ethical Accountability, [2005], Business and Economic Development: Pharmaceutical Sector Report, London.
 13. Jaruzelski B., Dehoff K., Borisa R., [2005], The Booz Allen Hamilton Global Innovation 1000: Money Isn't Everything, The Booz Allen Hamilton, McLean, Virginia.
 14. Leder A., [2005], Spośród 10 tysięcy związków tylko jeden staje się lekiem, Puls Biznesu 23-05-2005.
 15. Min. Zdrowia, [2004], Polityka lekowa państwa 2004-2008, Warszawa.
 16. Misala J., [2005], Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 17. Najwyższa Izba Kontroli, [2002], Informacja o wynikach kontroli prywatyzacji branży farmaceutycznej, Warszawa.
 18. National Institute for Health Care Management, [2002], Changing Patterns for Pharmaceutical Innovation, Research and Education Foundation, Washington.
 19. National Institute of Health, [2000], NIH Contributions to Pharmaceutical Development, Administrative Document, Bethesda.
 20. Salomon S., Barney S., [2000], Pharmaceuticals.
 21. Tytko Z., [2004], Przemysł zdrowia. Skutki rozszerzenia Unii Europejskiej dla unijnego przemysłu ochrony zdrowia, "Menedżer Zdrowia" 6.
 22. Weyzig E, [2004], Sector Profile of the Pharmaceutical Industry, SOMO, Amsterdam.
 23. WHO, [1998], Selected Topics in Health Reform and Drug Financing, WHO Action Program on Essential Drugs, Geneva.
 24. WHO, [2004] WHO Medicines Strategy: Countries at the Core 2004-2007, Geneva.
 25. WHO, [2004], The World Medicines Situation, Geneva.
 26. Widdus R., [2001], Public-private partnerships for health: their main targets, their diversity and their future directions, "Bulletin of the World Health Organization" No. 79, Geneva.
 27. World Bank, [2001], Human Development Report 2001, Washington.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu