BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszko-Chomentowska Zofia
Tytuł
Wykorzystanie analizy składowych głównych w badaniach ekonomiczno-rolniczych
The Application of the Analysis of Principal Components for Research of Agricultural Economy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 5, s. 55-59, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomika rolnictwa, Dochody rolnicze, Produkcja rolna
Agricultural economics, Farm household income, Agricultural production
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Przedstawiono wykorzystanie analizy składowych głównych (PCA) do oceny czynników kształtujących dochody z produkcji rolniczej. Analizę przeprowadzono na materiale empirycznym pochodzącym z badań rodzinnych gospodarstw rolniczych regionu białostockiego. Metoda ta pozwoliła na wyodrębnienie czynników wspólnych, warunkujących pojedyncze zmienne, które mają decydujący udział w kreowaniu dochodów z gospodarstwa. (oryg. streszcz.)

The paper describes the application of the analysis of principal factor for evaluation of elements that shape an income coming from the agricultural activities. The analysis has been carried out on the experimental data gathered in the study of family farms of Białystok region. This method facilitated to separate common elements, which are requisites of particular variables of decisive influence on the creation of the said income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobosz M. (2001): Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
  2. Golub G.H., Van Loan C.F. (1983): Matrix computations. Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore.
  3. Harman H.H. (1967): Modern factor analysis. University of Chicago Press, Chicago.
  4. Jacobs D.A.H. (Ed.). (1977): The state of the art in numerical analysis. Academic Press, London.
  5. Kołoszko-Chomentowska Z. (2003): Zastosowanie analizy składowych głównych w badaniach nad czynnikami determinującymi dochody z działalności rolniczej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 90, z. 2, 34-44.
  6. Krzyśko M. (2000): Wielowymiarowa analiza statystyczna. Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
  7. Morrison D. (1990): Wielowymiarowa analiza statystyczna. PWN, Warszawa.
  8. Seber W.G.A. (1984): Multivariate observations. J. Wiley, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu