BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasowicz Stanisław
Tytuł
Znaczenie oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych
The Role of Economic Evaluation in Agricultural Research
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 5, s. 65-70, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ekonomika rolnictwa, Produkcja rolna
Agriculture, Agricultural economics, Agricultural production
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Na przykładzie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach przedstawiono znaczenie oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych. Jako źródła informacji wykorzystano raporty i sprawozdania z działalności IUNG oraz wybrane publikacje. Stwierdzono, że ocena ekonomiczna umożliwia i ułatwia wybór rozwiązań oferowanych praktyce rolniczej. Odgrywa ona również istotną rolę w procesach podejmowania decyzji związanych z wyborem systemu gospodarowania i określonego wariantu technologii produkcji w gospodarstwie. (oryg. streszcz.)

The paper presents the role of economic evaluation in agricultural research by giving the example of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Puławy. The issues such as production technology, crop rotation, farming systems and level of production sustainability within a farm need to be assessed and economically analysed. It was concluded that economic evaluation allowed to assess objectively the results of agricultural research and was helpful in selecting an appropriate management system and production technology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS: Rocznik Statystyczny 2002.
 2. Józwiak W. (1995): Ocena stanu i rozwoju ekonomiki rolnictwa w latach 1991-1993. Zag. Ek. Rol., z.2-3, 50-57.
 3. Klepacki B. (2000): Zrównoważony rozwój terenów wiejskich - wybrane aspekty teoretyczne. Roczniki ¡ Naukowe SERIA, t.2, z.l, 8-13.
 4. Krasowicz S., Harasim A. (2001): Problemy ekonomii i ekologii w badaniach rolniczych w latach 1981- | 2000 (na przykładzie IUNG). Roczniki Naukowe SERIA, t. 3, z. 6, 7-10.
 5. Kukuła S. (2003): Miejsce IUNG w kreowaniu postępu w produkcji roślinnej w Polsce. WieśJutra, l, 19-21.
 6. Kuś J., Krasowicz S. (2001): Przyrodniczo-organizacyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Pam. Pul., z. 124, 273-288.
 7. Manteuffel R. (1981): Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRi, Warszawa.
 8. Runowski H. (2002): Rozwój zrównoważony rolnictwa i gospodarstw rolniczych. [W:] Wieś i rolnictwo, perspektywy rozwoju. lERiGŻ, Warszawa, 139-156.
 9. Wielicki W. (1986): Analiza porównawcza energochłonności roślin rolniczych. Rocz. Nauk Rol., ser. C, 77, 183-190.
 10. Woś A., Zegar J. S. (2002): Rolnictwo społecznie zrównoważone. lERiGŻ, Warszawa, ss. 111.
 11. Zbiorowa (1991-2002): Sprawozdania z działalności instytutu. IUNG, Puławy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu