BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowiński Witold
Tytuł
Wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw - nowy obszar badań
Early Internationalization of Enterprises: A New Area of Research
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 11-12, s. 87-99, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Globalizacja, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise internationalization, International enterprise, Globalization, Small business
Abstrakt
Układ artykułu jest następujący. W pierwszej części przedstawione zostały powody wczesnej internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz przesłanki determinujące podejmowanie badań nad tym zagadnieniem. Następnie omówione zostało pojęcie przedsiębiorczości międzynarodowej oraz zaprezentowane zostały problemy związane z różnymi sposobami definiowania firm międzynarodowych (globalnych) od założenia. Kwestie definicyjne uzupełniły przegląd sposobów klasyfikacji tych przedsiębiorstw. W kolejnej części artykułu przedstawione zostały krótko główne kierunki badań nad zjawiskiem wczesnej internacjonalizacji. Artykuł kończy omówienie perspektyw rozwoju badań w omawianym obszarze, w tym możliwości ich rozwoju na terenie Polski.

The paper is concerned with the "early internationalization" of firms and shows the state of research into this issue in Poland. The author reviews the body of research to date. The review covers leading Polish and international economic and business journals that have dealt with issues such as "born globals," "international new ventures" and "early internationalization." In all, the author reviews almost 30 scientific studies. Of these only one referred to a company that had ties to Poland. On the basis of the review, the author discusses concepts applied in research into early internationalization, in particular definitions of enterprises that follow this strategy. Among the criteria for distinguishing various types of "early internationalizing firms," geographical factors are seen as the most important. The author found that the tendency to undergo early internationalization and the effects of this process were related to the competitive strategies employed by firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aspelund A., Moen 0., [2005], Small International Firms: Typology, Performance and Implications, "Management International Review", nr 3, s. 37-57.
 2. Barkema H.G., Vermeulen G.A.M., [1998], International Expansion through start-up or through acquisition; An organizational learning perspective, "Academy of Management Journal", 41, nr 1, s. 7-27.
 3. Daszkiewicz N., [2004], Internacjonalizacja malych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 4. Dominguinhos P.M., Simöes V.C., [2004], Born GLobals: Taking stock, looking ahead, referat prezentowany na konferencji EIBA, Ljubljana.
 5. Duliniec E., [2004], Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 6. Gabrielsson M., Sasi V, Darling J., [2004], Finance strategies of rapidly-growing Finnish SMEs: Born Internationals and Born Globals, "European Business Review", 16, nr 6, s. 590-604.
 7. Globalisation and Small and Medium Enterprises, [1997], Raport OECD, Paryż.
 8. Johanson J., Vahlne J-E., [1977], The Internationalization Process of the Firm - A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, "Journal of International Business Studies", 8, Spring, s. 23-32.
 9. Jolly V.K., Bechler K.A., [1992], Logitech: The Mouse, that Roared, "Planning Review", 20, nr 6, s. 20-48.
 10. Jones M., [1999], The internationalization of small high-technology firms, "Journal of International Marketing", 7, nr 4, s. 15-27.
 11. Karlsen S.M., [2003], The Pace of Internationalization of SMEs - Bom Global vs. Grtadual Global, referat prezentowany na 29 konferencji EIBA, Kopenhaga.
 12. Knight G.A., Bell J., McNaughton R., [2001], "Bom Globals": Old Wine in New Bottles?, referat zaprezentowany na konferencji ANZMAC, Albany (dokument WWW pobrany 10.08.2006), http://smib.vuw.ac.nz:8081/WWW/ANZMAC2001/anzmac/AUTHORS/pdfs/Knight.pdf
 13. Knight G.A., Cavusgil S.T., [1996], The Born Global Firm: A Challenge to Traditional Internationalization Theory, "Advances in International Marketing", 8, s. 11-26.
 14. Knight G.A., Cavusgil S.T., [2005], A Taxonomy of Bom-global Firms, "Management International Review", 45, nr 3, s. 15-35.
 15. Kuivalainen O. Sundqvist S., [2004], International pathways and performance: the difference between Born Globals and 'truly' Born Globals, referat zaprezentowany na 30 konferencji EIBA, Ljubljana.
 16. Madsen T.K., Servais P., [1997], The Internationalization of Born Globals: An Evolutionary Process?, "International Business Review", 6, nr 6, s. 561-583.
 17. McDougall P., [1989], International versus domestic entrepreneurship: New venture strategic behavior and industry structure, "Journal of Business Venturing", 4, nr 6, s. 387-399.
 18. McDougall P.P., Oviatt B.M., [1997], International entrepreneurship literature in the 1990s and directions for future research, [w:] Entrepreneurship 2000, (red.), D.L. Sexton, R.W. Smilor Upstart Publishing, Chicago, s. 291-320.
 19. McDougall P.P., Oviatt B.M., [2000], International entrepreneurship: the intersection of two research streams, "Academy of Management Journal", 43, nr 5, s. 902-906.
 20. McDougall P.P., Oviatt B.M., [2003], Some fundamental issues in international entrepreneurship (dokument www pobrany 10.08.2006), http://www.usasbe.org/knowledge/whitepapers/mcdougall2003.pdf.
 21. Miączyński R Kostrzewski L., [2006], Polskie firmy też podbijają świat, "Gazeta Wyborcza", 23 lipca.
 22. Oviatt B.M., McDougall PP., [1994], Toward a theory of international new ventures, "Journal of International Business Studies", 25, nr 1, s. 45-64.
 23. Plawgo B., [2002], Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w okresie transformacji, "Współczesne Zarządzanie", nr l, s. 33-51.
 24. Porter M., [1980], Competitive Strategy, The Free Press, New York.
 25. Przybylska K., [2006], Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 26. Rennie M., [1993], Global competitiveness: Born global, McKinsey Quarterly, 4, s. 45-52.
 27. Rialp A., Rialp J., Knight G.A., [2005], The phenomenon of early internationalizing firms: what do we know after a decade (1993-2003) of scientific inquiry?, "International Business Review", 14, nr 2, s. 147-166.
 28. Rybicki A., [2006], I ty możesz stać się globalnym graczem, "Harvard Business Review Polska", nr 40, czerwiec, s. 54-77.
 29. Sharma D., Blomstermo A., [2002], The Internationalization Process of Born Globals, referat przedstawiony na konferencji RENT XVI, Barcelona, s. 306-332.
 30. Zahra S. Ireland D., Hitt M.A., [2000], International Expansion by new Venture firms: international diversity, mode of market entry, technological learning and performance, "Academy of Management Journal", 43, nr 5, s. 925-950.
 31. Zahra S.A., [2005], A theory of international new ventures: a decade of research, "Journal of International Business Studies", 36, nr 1, s. 20-28.
 32. Zahra, S.A., [2005b], Cognition and international entrepreneurship: implications for research on international opportunity recognition and exploitation, "International Business Review", 14, nr 2, s. 129-146.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu