BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyśków Stanisław, Szuk Tomasz
Tytuł
Aspekty metodyczne szacowania wysokości strat w uprawach polowych na przykładzie ziemniaków jadalnych
Methodical Aspects of Estimating the Losses Level in Field Cultivation with Edible Potatoes as an Example
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 5, s. 71-75, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ziemniaki, Ekonomika rolnictwa, Odszkodowania, Ubezpieczenia rolnicze
Agriculture, Potatoes, Agricultural economics, Compensation, Agriculture insurance
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Podjęto próbę metodycznego podejścia do szacowania wysokości odszkodowania w uprawie ziemniaków jadalnych w związku ze stratami spowodowanymi przyczynami losowymi. W tym celu zaproponowano algorytm oparty na aktualnie obowiązujących przepisach prawnych i zróżnicowaniu technologicznym procesu produkcji. Przyjęty w metodyce schemat rozwiązania problemu odszkodowania może być zastosowany również do innych upraw. (oryg. streszcz.)

In the following work an attempt of methodical approach to estimating the level of indemnities in the edible potatoes cultivation in connection with the losses created by contingency reasons have been made. To this end, the algorithm based on the currently binding regulations and technological differentiation of production process has been suggested. The scheme of handling indemnity problem, which is accepted in methodology, can be also applied to other cultivations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Katalog norm i normatywów (1999): SGGW, Warszawa.
  2. Lorencowicz E. (2002): Poradnik użytkownika techniki rolniczej w tabelach. APRA, Bydgoszcz.
  3. Praca zbiorowa pod red. J. Lewandowskiego (2001): Regionalne zróżnicowanie technologii produkcji ziemniaków w Polsce. SGGW, Warszawa.
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Dz. U. 2002, Nr 126, poz. 1081.
  5. Tyran E. (2002): Ochrona ubezpieczeniowa rolnictwa przed i po przystąpieniu Polski do UE. Prace Naukowe AE, Wrocław 980, 558-563.
  6. Wojciechowska-Lipka E. (1999): Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie przez ubezpieczenia. Roczniki Naukowe SERIA, t 2, z. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu