BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajewski Andrzej (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Prakseologia a zarządzanie jakością
Praxeology and quality management
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2006, nr 1, s. 9-14, bibliografia 5 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Jakość, Zarządzanie jakością, System zarządzania jakością, Kaizen, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Normy ISO 9000, Prakseologiczna teoria organizacji
Commodity science, Quality, Quality management, Quality management systems, Kaizen, Enterprise management, ISO 9000, Praxeological theory of organization
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Systemowe zarządzanie jakością zawdzięczamy teoretykom i praktykom tej dziedziny, głównie z drugiej połowy dwudziestego wieku z Edwardem W. Demingiem na czele. Mało kto zauważa wpływ na tę dziedzinę wiedzy prakseologii, nauki o sprawności ludzkich działań. Współtwórcą tego kierunku filozoficznego był Tadeusz Kotarbiński, bez wątpienia jeden z największych filozofów współczesnych czasów. W referacie tym autor stara się wykazać, że wiele myśli T. Kotarbińskiego jest zwięzłą i pogłębioną analizą koncepcji będącej podstawą TQM i norm ISO serii 9000.(na podst. oryg. streszcz.)

Total Quality Management (TQM) emerged thanks to the theoreticians and practitioners involved in the second half of the 20th century, especially Edward W. Deming. Few people realize the extent of the influence over this area exerted by praxeology, i.e. the study of human conduct. One of the co-founders of the latter was Tadeusz Kotarbiński, without a doubt, one of the greatest Polish philosophers of the 20th century. In this paper, I am attempting to show that many of Kotarbiński’s thoughts are simply more concise and deeper analyses of what lies at the foundations of both TQM and ISO 9000-series standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu