BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sznajder Michał, Remisz Monika, Moskalik Beata
Tytuł
Wpływ niektórych cech demograficznych i preferowanych wartości na spożycie napojów gazowanych
The Influence of some Demographic Features and Preferred Feeding Values on Carbonated Drinks Consumption
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 8, s. 239-244, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynek soków i napojów, Profil konsumenta, Zachowania konsumenta
Juices and drinks market, Customer profile, Consumer behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rynek napojów gazowanych jest stosunkowo młody i wciąż rozwija się, ważne jest zatem poznanie zachowań konsumentów oraz czynników determinujących konsumpcje tych produktów, bowiem od nich zależeć będzie dalszy rozwój tego sektora. Autorzy przedstawili wybrane zwyczaje konsumpcyjne dotyczące częstotliwości spożycia napojów gazowanych oraz określili wpływ wybranych cech demograficznych (wiek, typ gospodarstwa domowego) i cech kształtujących postawę świadomego konsumenta (samoocena zdrowia i zmian sposobu odżywiania się, priorytet kariery w życiu, częstotliwość uprawiania sportu) na częstotliwość spożywania napojów gazowanych.

Frequency of carbonated drinks consumption with compliance of influence of chosen demographic features (age, type of household), as well as some characteristics determined the aware consumer attitude (self-estimation of health, self-estimation of changes in consumption patterns, importance of career, frequency of sport working out) are presented in the paper. Results discussed in the paper are based on the domestic research surveys conducted in 2003 among 1663 respondents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dane GUS. Budżety gospodarstw domowych 1995, 2002, 2003.
  2. Jędrzejczyk H. 1996: Składniki recepturowe napojów bezalkoholowych na rynku polskim. Przemysł Spożywczy, nr 2.
  3. Małysa-Kaleta A. 2004: Zmiany jakościowe w konsumpcji Polaków na tle procesów integracyjnych w Europie. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 179.
  4. Nosecka B. 2004: Rynek napojowy w Polsce. [W:] Źródło. Wody mineralne i napoje, nr 2 (11).
  5. Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce. Stan i perspektywy, nr 442, 1999.
  6. Szczepaniak I., Wigier M. 2001: Rozwój rynku napojów bezalkoholowych w Polsce w aspekcie integracji z UE. Część I, Przemysł Spożywczy, 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu