BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarant Szymon
Tytuł
Smak jako podstawowe kryterium przy ocenie produktów spożywczych przez konsumentów
Taste as a Main Criterion of Food Products in Consumers' Evaluation
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 8, s. 267-270, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja żywności, Konsumencka wartość produktu, Konsumencka ocena jakości, Decyzje konsumenckie
Food consumption, Consumer value products, Consumers' quality assessment, Consumer decision
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił znaczenie smaku jako czynnika decydującego o wyborze produktów spożywczych przez konsumenta. Ocenę tę przedstawił w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych podczas targów Polagra Food w latach 2002-2004. W 2002 roku badania dotyczyły wyłącznie produktów mleczarskich, a w 2003 i 2004 roku obejmowały produkty z takich branż, jak: mleczarska, mięsna, owocowo-warzywna i cukiernicza.

A lot of researches show that among all factors influencing on purchaser decision on choice of brands of food products, the most important are sensory features. And the most important of all this features are taste of products. This fact is confirmed by present research in with consumers was evaluating meaning of following sensory features: smell, color, consistency and taste of products. Taste is very important in evaluation of product quality in the case of all tested food products. Taste is specially respected by young people, better educated and with relatively high incomes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Mikuta B. 2003: Polski konsument Żywności. [W:] Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego. Wyd. SGGW Warszawa.
  2. Praca zbiorowa (red. K. Mazurek-Łopacińska). 1999: Wyd. AE we Wrocławiu.
  3. Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rubelius W. 1998: Marketing. Dom Wydawniczy ABC.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu