BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płonka Renata, Sobczyński Tadeusz
Tytuł
Przydatność wybranych wskaźników w ocenie zdolności kredytowej gospodarstw rolniczych
Use of Chosen Ratios in Estimating Credit Ability of Farms Agricultural Companies
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 5, s. 76-81, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomika rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Zdolność kredytowa, Ryzyko kredytowe
Agricultural economics, Arable farm, Credit capacity, Credit risk
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Dążono do wyodrębnienia zestawu wskaźników, które by pozwalały diagnozować ryzyko utraty zdolności kredytowej przez gospodarstwa rolnicze. (oryg. streszcz.)

In research it has been assumed that it is possible to distinguish some ratios which are good enough to estimate chance of loosing credit ability. A group of 00 variables (ratios and measures) was considered and used in analysis. The source material was collected from 365 farms from kujawsko-pomorskie province, which were caring on accountancy since 1998 (ZSRGR) and also had a complete data. The production efficiency ratio and variables correlated with it explained 20-50% variability of variable describing the risk of loosing credit ability. The credit ability grows with growth of production efficiency ratio. The ratio of working capital's share in current assets explains about 20% variability of credit ability. Other statistically significant ratios explained few percent both credit and payment ability. The growth of the following ratios: share of debt in income and share of financial costs in income causes lowering of credit ability. The growth of the others which were considered as diagnostic ratios caused the improvement of credit ability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Colson F., Desarmenien D. (1992): Ewaluacja ryzyka finansowego gospodarstw rolnych. Porównanie różnych metod analizy gospodarstw w okresie ich powstawania. Laboratoire d'Economie - INRA, Nantes, (tłumaczenie FilipekS.).
 2. Goraj L. (2000): Rachunkowość rolna w Polsce. FAPA, Warszawa.
 3. Groszek T., Zagórski K. ( 1972) : Zastosowanie taksonomii wrocławskiej i analizy czynnikowej do badania struktury społeczno-zawodowej ludności. Wiadomości Statystyczne, nr 10, Warszawa.
 4. Mańko S. (2001): Analiza finansowa gospodarstwa rolniczego. Program Leonardo da Vinci, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Minikowo.
 5. Mańko S., Sass R. (2000): Sytuacja ekonomiczna gospodarstw prowadzących rachunkowość w regionie kujawsko-pomorskim w latach 1998-2000. Maszynopis w Katedrze Ekonomiki Rolnictwa, Bydgoszcz.
 6. Metodyka oceny zdolności kredytowej przedsiębiorców oraz ryzyka kredytowego banku przy udzielaniu i monitorowaniu kredytów obrotowych - dla przedsiębiorców prowadzących pełna sprawozdawczość finansową. PKO BP.
 7. Nowak M. ( 1999): Badanie zdolności kredytowej małych firm i osób fizycznych. Poradnik bankowca. Wydawnictwo Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji. Poznań.
 8. Pineau B., Colson F. (1991): La Detection des difficultes financiers en Agriculture. Construction d'une fonction score pour la prevision des incidents de paiement en Loire Atlantique. INRA, Economie, Nantes.
 9. Płonka R. 2002: Przydatność wybranych wskaźników do oceny zdolności kredytowej gospodarstw rolniczych. Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekonomiki i Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej ATR Bydgoszcz.
 10. Stanisz A. (2000): Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu Statistica PI na przykładach z medycyny. Tom II, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
 11. Zeliaś A. (1970): Problemy zastosowania pewnej metody analizy czynnikowej w badaniach nad rejonizacją rolniczą. Przegląd Statystyczny, R. XVII - zeszyt 3-4, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu