BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryś-Jurek Roma
Tytuł
Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny ekonomicznej sytuacji indywidualnych gospodarstw rolnych
Using the Discriminant Analysis to Estimate the Economic Situation of Individual Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 5, s. 82-87, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Ekonomika rolnictwa, Analiza dyskryminacyjna
Agriculture, Arable farm, Individual arable farms, Agricultural economics, Discriminant analysis
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę oceny sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych, stosując metodę analizy dyskryminacyjnej. Badania zostały oparte na danych źródłowych pochodzących z 656 indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu całej Polski, prowadzących rachunkowość w 2001 roku. Oszacowany model może być wykorzystany przez banki do oceny ryzyka związanego z udzielaniem kredytów gospodarstwom rolnym. (oryg. streszcz.)

The evaluation of individual farms' economic situation helps to identify their weaknesses and strong sides. It gives information on occasions and threats to which farms are exposed. One of methods that is useful to analyse the individual farms' economic situation is the discriminant analysis. The purpose of that kind of analysis is to estimate the function which divides set of objects into two or more groups. To establish the discriminant function, an initial sample of six-hundred fifty six individual farms, that were keeping the accounts in the year 2001, was used. The result of estimation is the function, that classifies individual farms. This function can be helpful in examination of the individual f arms' economic situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Altman E. I. (1968): Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, September, 589,594.
  2. Bardos M. (2001): Analyse discriminante. Application au risque et scoring financier. Dunod, Paryż, 191.
  3. Colson F., Blogowski A., Dechambre В., Ghia E., Désarménien D., Dorin В. (1993): Prevenir les défaillances financieres en agriculture. Application de la méthode des scores. Cahiers d'economie et sociologie rurales, nr 29, 23-24.
  4. Hadasik D. (1998): Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 25, 97-98, 119-121, 152.
  5. Jaworski W. L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B. (1998): Banki-rynek, operacje, polityka. Poltext, Warszawa, 246.
  6. Mierzwa D. (2002): Analiza ekonomiczno-finansowa spółdzielni mleczarskich na Dolnym Śląsku. [W:] Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu. Akademia Rolnicza, Poznań, 245, 259 - 261.
  7. Pomorska A. (1999): Prawne podstawy działalności banków w Polsce - zagadnienia wybrane. [W:] Bankowość-podręcznik dla studentów, pod red. J. Głuchowskiego, J.Szambelańczyka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, 161.
  8. Siemińska E. (2002): Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 31, 156-160.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu