BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojak Sławomir, Konieczka Tomasz
Tytuł
Ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego w Polsce przy zastosowaniu procedury dyskryminacyjnej Stawickiego i Sojaka
An evaluation of the financial security of sugar industry in Poland using discriminant procedure created by Stawicki and Sojak
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 20, nr 76, s. 125-143, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo ekonomiczne, Przemysł cukrowniczy, Analiza dyskryminacyjna, Analiza finansowa
Economic safety, Sugar industry, Discriminant analysis, Financial analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Do grona efektywnych i obiektywnych narzędzi wykorzystywanych w przewidywaniu upadku przedsiębiorstw nauka analizy finansowej zalicza wielowymiarową analizę dyskryminacyjną. Artykuł prezentuje empiryczną weryfikację metody szacowania i wykorzystania funkcji dyskryminacyjnych w ocenie bezpieczeństwa finansowego podmiotów gospodarczych zaproponowanej przez Józefa Stawickiego i Sławomira Sojaka. Badaniem objęto kondycję sektora cukrowniczego w Polsce w latach 1996-2000. Na podstawie oszacowanych funkcji dokonano również oceny użyteczności modelu w procesie prognozowania bezpieczeństwa finansowego branży w roku 2001. Przeprowadzone badania wykazały, iż modelowanie dyskryminacyjne odpowiadające założeniom przyjętym przez Stawickiego i Sojaka charakteryzuje się wysoką zdolnością do obiektywnego opisu rzeczywistości oraz zadowalającym potencjałem prognostycznym.(abstrakt oryginalny)

One of the most important tools used in forecasting company's bankruptcy is a multiple discriminant analysis. An article presents an empirical verification the new method of calculation of discriminant functions proposed by Stawicki and Sojak. We studied the financial situation of sugar industry in Poland between 1996-2000 using the method. We also tested the prediction power of that method for selected sugar factories in 2001. On the basis of our research, we can say that discriminant functions created for sugar industry using the method of Stawicki and Sojak are very effective instruments in analysis of the risk of company's bankruptcy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E. L, Corporate Financial Distress and Bankruptcy, second edition, John Wiley &Sons Inc., 1993.
 2. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, „Rachunkowość", 2001, nr 5.
 3. Jachna M., Prognozowanie kondycji finansowej firmy inaczej, „Biuletyn Bankowy", 1997, nr 55.
 4. Konieczka T., Ocena i perspektywy bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego w Polsce, Toruń 2002 - maszynopis powielony.
 5. Konieczka T., Plynność finansowa polskiego przemysłu cukrowniczego w latach 1996-1998, „Gazeta Cukrownicza", Warszawa 2000(a), nr 7.
 6. Konieczka T., Rentowność polskiego przemysłu cukrowniczego w latach 1996-1998, „Gazeta Cukrownicza", Warszawa 2000(b), nr 9.
 7. Konieczka T., Kondycja ekonomiczno-finansowa polskiego przemysłu cukrowniczego w 1999 r., „Gazeta Cukrownicza", Warszawa 2001(a), nr 10.
 8. Konieczka T., Analiza struktury finansowania majątku w branży cukrowniczej w latach 1996-1998, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Warszawa 2001 (b), nr 3 (59).
 9. Kowalak R., Dobór wskaźników finansowych do modelu oceny kondycji firm, Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Materiały na konferencję naukową, Świnoujście 28-29.05.1998 r., Uniwersytet Szczeciński, Akademia Ekonomiczna, Szczecin 1998.
 10. Leszczyński Z., Analiza dyskryminacyjna w przewidywaniu bankructwa firmy, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, Warszawa 1993, nr 24.
 11. Olszewski D. W., Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, OLIMPUS, Warszawa 1992.
 12. Sojak S., Stawłcki J., Wykorzystanie metod taksonomicznych do oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Warszawa 2001, nr 3 (59).
 13. Stasiewski T., Z-score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa, „Rachunkowość", 1996, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu