BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szeptycki Aleksander
Tytuł
Mierniki oceny efektywności modernizacji technologii produkcji rolniczej
Measures to Evaluate the Effectivity of Modernisation of Agricultural Production Technologie
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 5, s. 100-104, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Produkcja rolna, Modernizacja obszarów wiejskich, Efektywność rolnictwa
Agriculture, Rural development, Agricultural production, Modernisation of the rural area, Efficiency in agriculture
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Zaprezentowano metody oceny efektywności ekonomicznej, energetycznej i ekologicznej stosowanych i modernizowanych technologii produkcji rolniczej. Stwierdzono potrzebę aktualizacji parametrów i przeliczników niezbędnych do szacowania efektów oraz innych mierników potrzebnych do oceny efektywności modernizacji technologii i całych rozwojowych gospodarstw rolniczych. (original abstract)

Presented are methods of evaluation of economical, energetically and ecological affectivity of actually used and modernized technologies of agricultural production. Several parameters and conversion rates needed to evaluate the effects as well as other measures to evaluate effectiveness of modernization of technologies and whole farms being under development, ought to be actualized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kukuła S., Zarychta M. (2004): Zrównoważona produkcja rolnicza - wybrane zagadnienia. Inżynieria Rolnicza l (56).
  2. Sawa J. i in. (2003): Wpływ nowych technologii oraz poziom i struktury nakładów materiałowo-energetycznych na jakość surowców rolniczych. Wydawnictwo AR w Lublinie.
  3. Szeptycki A. (2002): Efektywność postępu technicznego w technologiach towarowej produkcji ziemniaków. Inżynieria Rolnicza l.
  4. Szeptycki A., Wójcicki Z. (2004): Stan i prognoza rozwoju techniki rolniczej do 2020 r. Inżynieria Rolnicza l (56).
  5. Wójcicki Z. (2000): Wyposażenie techniczne i nakłady materiałowo-energetyczne w rozwojowych gospodarstwach rolniczych. Wyd. IBMER.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu