BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław
Tytuł
Wykorzystanie metod ABC i XYZ do zarządzania zapasami w gospodarstwach rolniczych
The Utilization of ABC and XYZ Methods for Reserves Managing in Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 5, s. 105-111, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Zapasy
Agriculture, Arable farm, Individual arable farms, Inventories
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Przedstawiono możliwości wykorzystania metod ABC i XYZ do zarządzania zapasami w gospodarstwach indywidualnych o typie rolniczym "uprawy polowe". Dla grupy A zapasów zaproponowano relacje, ilościowo-wartościową w proporcjach 50/60%, grupy B 30/25% oraz C 20/15%. Grupę AX zapasów stanowił inwentarz obrotowy bydła, grupę. AY zapasy pszenicy, natomiast CY zapasy o charakterze sezonowym pochodzenia nierolniczego z zakupu. (oryg. streszcz.)

In the paper possibilities of the utilization of ABC and XYZ methods for reserves managing in farms of agricultural type " crops " are presented. It was affirmed, that quantitative and valuable proportions of reserves in farms were different from non-agricultural branches. The dominant reserve as regards quantity and value was winter wheat and in respect of the value significant participation of the circulating cattle livestock also occurred. For the group A reserves quantitative and valuable proportion 50/60% was proposed, for the group В - 30/25% and for the group С - 20/15%. The group AX reserves, because of necessity of exact output estimation, made up circulating cattle livestock, group AY - wheat reserves and group CY - non-agricultural seasonal type reserves from purchase. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt S. ( 1998): Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Abt S. (2000): Zarządzanie logistyczne w praktyce. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Zeszyty Naukowe nr 3, Poznań.
 3. Brown R.G. (1982): Advanced Service Parts Inventory Control. Materials Management Systems, Norwich.
 4. Ciesielski M. (1999): Logistyka w strategiach firm. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań.
 5. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr. (2002): Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa.
 6. Gołembska E. (red.) (1999): Kompendium wiedzy o logistyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Jajuga K. (1993): Statystyczna analiza wielowymiarowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Kasiewicz S. (1996): Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 9. Magee J.F., Copacino W.F., Rosenfield D.B. (1985): Modern Logistics Management. Integrating Marketing, Manufacturing, and Physical Distribution. New York.
 10. Pfohl H.C. (1998): Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Biblioteka Logistyka, Poznań.
 11. Ruppenthal K., McKinnel H.A. Jr. (1968): Business Logistics in American Industry. Stanford University, Stanford.
 12. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. (1999): Logistyka w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Thomas J. (1995): Down But Not Out. Distribution, July.
 14. Wasilewski M. (2003a): Just-in-Time w gospodarstwach rolniczych. Przegląd Organizacji nr 11, Wydawnictwo TNOiK, Warszawa.
 15. Wasilewski M. (2003b): System wspomagający zarządzanie SAP R3. [W:] Informatyka narzędziem zarządzania w XXI wieku. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 16. Witkowski J. (1999): Logistyka firm japońskich. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Woźniak H. (1992): Wykorzystanie analizy typu ABC i XYZ w logistyce sfery zaopatrzenia. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 7/8, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu