BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszkowska Katarzyna, Podstadło Halina
Tytuł
Metody zaklejania papieru oraz sposoby jego oznaczania
Sizing of paper and methods of its determination
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2006, nr 1, s. 91-102, bibliografia 13 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Produkcja papieru i celulozy, Papiernictwo, Jakość produktów przemysłowych, Technologia
Commodity science, Industrial commodities, Manufacture of paper and cellulose, Papermaking, Quality of industrial products, Technology
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
„Zaklejanie papieru" jest terminem, z którym ma do czynienia każdy, kto zajmuje się wytwarzaniem papieru, jak i dalszego przetwarzania gotowego produktu. W niniejszej pracy podano definicję procesu zaklejania papieru oraz przybliżono pokrótce dwie metody prowadzenia tego procesu, a mianowicie: zaklejanie powierzchniowe i zaklejanie w masie. Kolejnym terminem, który pojawia się w tym obszarze jest tzw. „stopień zaklejenia papieru", zwany także „stopniem hydrofobizacji" i sposoby jego określania. Wśród nich można wyróżnić kilka, począwszy od tych najstarszych, coraz rzadziej stosowanych po te, które dają możliwość coraz to dokładniejszego określenia tej wielkości. (oryg. streszcz.)

,,Sizing of paper” – it is the term used by everyone, who takes up with the paper during its production as well as during the work with the final product. In this paper the definition of this term is given. Also there are two methods of sizing paper presented. The first one is surface sizing and the second one – in stuff sizing. The other term which appears in that conspectus is degree of papers sizing, what is also called ,,the degree of waterproofing” and ways of its qualification are presented. There are few ways of qualification the degree of waterproofing. Some of them are quite old and are not being used so often nowadays and some – modern ones – give the possibility to qualify this measure much more precisely. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu