BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Feliks, Łuczak Aleksandra
Tytuł
Próba pomiaru poziomu rozwoju produkcyjno-ekonomcznego rolnictwa na przykładzie województwa wielkopolskiego
Attempt to Measure of Development Level of Production-Economic Agriculture in Wielkopolska Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 5, s. 117-123, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Ekonomika rolnictwa
Agriculture, Rural development, Agricultural economics
Uwagi
synopsis, summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Podjęto próbę zastosowania rozmytej wielokryterialnej metody podejmowania decyzji do oceny poziomu rozwoju rolnictwa w układzie powiatów województwa wielkopolskiego. Jej istotą jest utworzenie struktury hierarchicznej badanego problemu decyzyjnego oraz wykorzystanie zmiennych lingwistycznych i trapezoidalnych liczb rozmytych do ratingu kryteriów i cech prostych w każdym ocenianym obiekcie. (oryg. streszcz.)

The aim of this paper was evaluation of production-economic development of agriculture in Wielkopolska. Fuzzy multi-criteria decision-making method was used to evaluation of development of agriculture. The method proceeds from the erection of a hierarchic structure for the examined decision problem and utilizes linguistic variables and trapezoidal fuzzy numbers to rate basic characteristics and criteria for each decision element. The applied procedure resulted in determining four typological classes of poviats which differ significantly in terms of production and economic development level. Obtained results show that the most intensive agriculture is in southern part of the Wielkopolska province counties. The most extensive agriculture is in cities: Kalisz, Konin, Leszno, Poznań and the Turek country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Hellwig Z. (1968): Zastosowania metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, z. 4, str. 307-327.
 2. Chen S.M. (1996): Evaluating weapon systems using fuzzy arithmetic operations. Fuzzy Sets and Systems 77 (3), s. 265-276.
 3. Cheng C-H, Lin Y. (2002): Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European Journal of Operational Research Volume'. 142, Issue: 1, October 1, s. 174-186.
 4. Kaufmann A., Gupta M.M. (1991): Introduction to Fuzzy Arithmetic Theory and Application.Van No-strand Reinhold, New York.
 5. Kaufmann A., Gupta M.M. (1988): Fuzzy Mathematical Models in Engineering and Management Science. North-Holland, Amsterdam.
 6. Kopeć B. (1987): Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, T. 84, z. 1.
 7. Powszechny Spis Rolny 2002. (2003): Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. Województwo Wielkopolskie. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 8. Powszechny Spis Rolny 2002. (2003): Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Województwo wielkopolskie. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 9. Powszechny Spis Rolny 2002. (2003): Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich. Województwo wielkopolskie. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 10. Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Wielkopolsce (2000). Pod red. W. Poczta i F. Wysocki, Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Poznań.
 11. Ważniejsze dane o powiatach i gminach województwa wielkopolskiego 2002. (2002). WUS, Poznań.
 12. Wysocka E., Koziński J. (1988): Strategia rozwoju województw i gmin - teoria i praktyka. Zachodnie Centrum Organizacji. Warszawa-Zielona Góra.
 13. Wysocki F., Łuczak A. (2004): Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Wielkopolski. [W:] Rozwój regionalny i lokalny Polski w latach 1989-2003. Poznań (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu