BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójtowicz Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zgodność rachunku zysków i strat spółek giełdowych : Wyniki analizy za 2002 rok
Objectivity of Income Statements of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange : Evidence from the statement for the year 2002
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 20, nr 76, s. 174-184, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek zysków i strat, Spółki giełdowe, Analiza finansowa, Badanie sprawozdań finansowych, Rewizja sprawozdań finansowych, Sprawozdanie finansowe
Profit and loss statement, Stock market companies, Financial analysis, Audit of financial statement, Review of financial statement, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki jakości sprawozdań finansowych. Przedstawiono w nim definicje dwóch wielkości charakteryzujących jakość tych sprawozdań: zgodności i wiarygodności. Zaprezentowano także wyniki badań zmierzających do oceny jakości rachunków zysków i strat za rok 2002 spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki badań wskazują na niską zgodność tych sprawozdań, a korekty dokonywane przez biegłych rewidentów są częste i znaczne.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the definitions of objectivity and reliability (freedom from bias), which describe quality of accounting measurements. What this article points out is the need for performance measurements that are unequivocal and unambiguous. Findings of empirical research are presented. The research revealed that the objectivity of data disclosed in the income statements for the year 2002 of companies listed on Warsaw Stock Exchange is relatively low.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
  2. Ijiri Y., Jaedicke R. K., Reliability and Objectivity in Accounting Measurements, „The Accounting Review" 1966, July.
  3. Ijiri Y., Theory of Accounting Measurement, American Accounting Association, 1975.
  4. Kowalewski G., Jakość danych finansowo-księgowych, [w:] Nowak E., Urbanek M.
  5. (red.): Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.
  6. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL, Wydawnictwo C.H . Beck, Warszawa 2003.
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 października 2001 r., Dz.U. nr 139, póz. 1569, z późn. zm.
  8. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz.U. nr 121, póz. 591, z późn. zm.
  9. Zeliaś A., Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, „Wiadomości Statystyczne" nr 8, 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu