BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażek Magdalena, Błażek Marian
Tytuł
Rachunek kosztów jakości atrybutem konkurencyjności przedsiębiorstw agrobiznesu
Account of Quality Costs as an Attribute of Competition in Agrobusiness Enterprises
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 5, s. 16-22, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Konkurencyjność rolnictwa, Zarządzanie jakością
Agrobusiness, Agricultural competitiveness, Quality management
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba ukazania znaczenia rachunku ekonomicznej efektywności podejmowania decyzji jakościowych w przedsiebiorstwach agrobiznesu w aspekcie budowania zintegrowanych systemów zarządzania jakością.

In the article was analyses quality management in agri-food enterprises of agribusiness in Wielkopolska area in aspect of approach to process, economic account in quality management and the influence of quality for financial outcome. In presented method conception of using economic account in agribusiness enterprises was proved the essence of economic evaluation of qualitative decisions. Property management of costs of stated quality level generated creates premises to get in enterprise long-term benefits. Finding property relation between quality and costs parameters is required to competitive product or service production, which is necessary to get acceptable quality for customers with the lowest cost of production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błażek M. (1996): Polski agrobiznes w świetle dostosowania rolnictwa polskiego do rynku Unii Europejskiej. [W:] Agrobiznes w aspekcie prognozowania zjawisk gospodarczych w regionie. AR Szczecin, s. 221 -234.
 2. Błażek M. (1998): Uwarunkowania procesu tworzenia jakości w rolnictwie polskim w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zeszyty Nauk. AR Kraków, nr 55, T. II, s. 93-103.
 3. Błażek M. (2000): Wpływ integracji systemu zarządzania jakością na kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Metodyka badań. AR, KEGŻ Poznań.
 4. Błażek M., Błażek M. (2003): Jakościowe i ekonomiczne aspekty kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw rolno-spożywczych w Wielkopolsce. Roczn. Nauk. SERiA. T.V, z.2, s. 18-23.
 5. Błażek M. (2003a): Analiza kosztów jakości w przedsiębiorstwach agrobiznesu w Wielkopolsce. [W:] Zarządzanie w przedsiębiorstwach agrobiznesu w aspekcie integracji z Unią Europejską. AT-R Bydgoszcz, s. 11 -20.
 6. Błażek M. (2003b): Zarządzanie jakością w aspekcie konkurencyjności wielkopolskiego agrobiznesu. [W:] Agrobiznes 2003. jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. AE Wrocław T.l, s. 86-93.
 7. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K. (2001): Podstawy zarządzania jakością,. PWN, Warszawa.
 8. Haffer R. (2002): Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. UMK, Toruń.
 9. Hamrol A., Mantura W. (1998): Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Poznań.
 10. Karaszewski R. (2001): TQM teoria i praktyka. TNOiK, Toruń.
 11. Urbanowska-Sojkin E. (1999): Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. AE Poznań.
 12. Wilkin J. (2001): Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji. Roczn. Nauk SERiA. T.III, z.l, s. 9-20.
 13. Zalewski R. (2002): Zarządzanie jakością w produkcji żywności. AE Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu