BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alejziak Wiesław
Tytuł
Aktualny stan poglądów na temat zasadności używania, definicji oraz zakresu pojęcia przemysł turystyczny
Actual State of Opinions About Right Using of Tourism Industry Definition
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2001, R. 5, nr 3, s. 107-141, bibliogr. 91 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Usługi turystyczne, Rynek turystyczny, Gospodarka turystyczna, Ekonomika turystyki, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD), Klasyfikacja statystyczna
Tourism, Tourism services, Tourism market, Touristic economy, Tourism economics, Economic literature analysis, Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE), Statistical classification
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie poglądów na temat pojęcia, definicji i zakresu przemysłu turystycznego przedstawicieli różnych dyscyplin nauki, a głównie ekonomistów. Zdaniem autora podstawowe znaczenie dla zdefiniowania i określenia zakresu przemysłu turystycznego ma Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Przemysłu (ISIC) oraz Europejska Klasyfikacja Działalności ((EKD). Poszczególne części artykułu dotyczą następującej problematyki: kryteriów klasyfikacji działalności turystycznej, sektorów przemysłu turystycznego, znaczenia przemysłu turystycznego w gospodarce światowej.

In the present article views about nations, definitions and range of touristic industry were presented this elaboratory contains many individual parts, which concern problematic: classification criterious of tourism activity, tourism industry sector, meaning of tourism industry in a world's economy and others. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-5237
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu