BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornaś Jerzy (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Socjaldemokracja polska a dziedzictwo przeszłości
Polish Social Democracy and the Heritage of the Past
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 706, s. 81-104, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Ustrój polityczny, Partie polityczne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Political system, Political parties, Systemic transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
"W dziejach państw i narodów gwałtowne zmiany ustrojowe dokonywały się najczęściej pod wpływem wojen lub rewolucji. Konflikt społeczno-polityczny w Polsce rozwiązany został pod koniec lat 80. drogą wewnętrznego kompromisu politycznego, osiągniętego podczas rozmów Okrągłego Stołu." W artykule przedstawiono ewolucję postaw i poglądów SdRP/SLD wobec tradycji politycznej PZPR i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

In this article, the author presents a chronological analysis of the relationship of the new party - Social Democracy of the Republic of Poland (SdRP) - that emerged after self-dissolution of the Polish United Workers' Party (PZPR), to the past. Initially, this party emphasised its strong relationship with the positive experiences of the People's Republic of Poland and perceived itself as the continuator of reformist trends within the PZPR. Threatened by radical anti-communist groups with "political vetting" and "de-communisation", the party sought a new social democratic identity, including a definition of its political origins and relationship to the communist legacy. The SdRP - until the end of its political activities - accentuated the posilive achievements of the People's Republic of Poland whilst simultaneously condemning all of the faults and crimes of that system. It saw its most important mission, however, as building a new reality based on freedom, democracy, a market economy and social justice. The successor to the SdRP - the Democratic Left Alliance created in 1999 - criticized the former political system in its official policy documents and, referring to the traditions of Polish socialism and European social democracy, no longer stressed the party's connections with the reformist trends within the PZPR. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Dekomunizator nie przyszedł, „Trybuna" 1992, nr 54.
 2. Dokumenty programowe SdRP, styczeń 1990 - kwiecień 1991, Warszawa 1991.
 3. Dzwończyk J., Populistyczne akcenty w programach wyborczych polskiej lewicy [w:] Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku, pod red. J. Kornasia, Materiały z konferencji naukowej poświeconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Wydawnictwo Trans-Krak, Kraków 2001.
 4. Hall A., Jaka Polska, „Oprawa" Łódź, Warszawa 2004.
 5. Janowski B.K., Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce (1980-1989). Studium historyczno-politologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Wybór źródeł, oprać. D. Dudek, Lublin 1997.
 7. Lustracja: noc z listą Maciarewicza, „Polityka" 1992, nr 23.
 8. Lustracyjny obłęd prawicy, „Dziś. Przegląd Społeczny" 2000, nr 9.
 9. Machejek, J.,Olczyk J., Machejek A., Kwaśniewski „nie lubię tracić czasu!". Wywiad-rzeka z liderem SLD, Łódź 1995.
 10. Machejek J., Piąstka S., Machejek A., Kwaśniewski -pójdźmy dalej. Wywiad-rzeka z Prezydentem RP, Łódź 2000.
 11. Nadejdzie jednak czas lewicy, „Trybuna" 1993, nr 66.
 12. Odejście od utopii, „Trybuna" 1995, nr 220.
 13. Paradowska J., Wydłubane rodzynki, „Polityka" 1998, nr 15.
 14. Paradowska J., Baczyński J., Władyka W., Nie jestem brytyjską królową, „Polityka" 1998, nr 25.
 15. Po pierwsze zasady, „Trybuna" 1997, nr 34.
 16. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej do Kongresu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, „Konkrety" 2000, nr 3.
 17. Program SdRP przyjęty przez Radę Naczelną 1.03.1997 r., Warszawa, marzec 1997.
 18. Program Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Socjaldemokratyczna Alternatywa: Polska demokratyczna, sprawiedliwa, bezpieczna, Warszawa, 20-21 marca 1993.
 19. Projekty Konstytucji 1993-1997, cz. l, pod red. R. Chruściaka, Warszawa 1997.
 20. Przemówienie gen. Jaruzelskiego, „Trybuna" 1990, nr 213.
 21. Przemówienie A. Kwaśniewskiego na zakończenie obrad Kongresu, „Trybuna Kongresowa" 1990, nr 3.
 22. Przemówienie A. Kwaśniewskiego w Sejmie. Czas zamknąć rachunki z przeszłością, nadszedł czas działania, „Trybuna" 1993, nr 264.
 23. Referat polityczny wygłoszony na XI Zjeździe PZPR przez M. F. Rakowskiego, „Trybuna Kongresowa" 1990, nr 1.
 24. Rozumna opozycja, „Trybuna" 1991, nr 115.
 25. Sejm RP za ustawami dyskryminującymi, „Trybuna" 1992, nr 209.
 26. Siemieński F., Propozycje jawnego bezprawia. Rzecz o projektach ustawy lustracyjnej, „Dziś. Przegląd Społeczny" 1992, nr 11.
 27. SLD Klub Parlamentarny 1993-1997. Fakty - dokonania - opinie, Biuro KP SLD, Warszawa 1997.
 28. Słownik polityki, pod red. M. Bankowicza, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996.
 29. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Klub Parlamentarny 1997-2001. Cztery lata w opozycji, Warszawa 2001.
 30. Statut SARP uchwalony przez Kongres Założycielski w dniu 28.01.1990 r.
 31. Szymański T., Symboliczna walka ze starym systemem. Czy demokracja nie jest najlepszą formą dekomunizacji? „Nowa Europa" 1992, nr 133.
 32. Ten rząd ma zaufanie, „Trybuna" 1996, nr 220.
 33. Wiatr J. J., Co nam zostało z tych lat? Szkice i polemiki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1995.
 34. Wiatr J. J., Narodziny i przemiany systemu wielopartyjnego [w:] Demokracja Polska, pod red. J.J. Wiatra, J. Raciborskiego, J. Bratkowskiego, B. Frątczak-Rudnickiej, J. Kiliasa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 35. Zakończenie działalności PZPR, „Trybuna Kongresowa" 1990, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu