BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubak Wawrzyniec
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie potencjału produkcji surowców roślinnych w Polsce
Regional Diversification of the Potential for Raw Plant Material Production in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 5, s. 23-29, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Produkcja roślinna, Przemysł spożywczy, Struktura przestrzenna rolnictwa
Agricultural production, Crop production, Food industry, Spatial structure of agriculture
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono badania oraz wyniki tych badań dotyczące regionalnych zaleźności między możliwościami produkcji roślinnej, a jej przetwórstwem przy wykorzystaniu syntetycznego pomiaru przestrzennego zróżnicowania potencjału produkcji surowców roślinnych.

The aim of this paper is to show the regional adjustment between the raw plant material production and its primary processing in Poland. Along with the natural regional differentiation, agricultural crop production and processing are regionally diversified. There are regions (like Wielkopolska, Mazowsze i Kujawy) where the crop production and processing is well developed. On the other hand, in the southern part of the country (specially in opolskie and śląskie provinces) the food industry represents big potential while raw material production is weak. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Konkurencyjność polskiego ogrodnictwa względem ogrodnictwa Unii Europejskiej. Projekt badawczy KBN Nr P06J03420. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ogrodnictwa (kier. zespołu Kubiak K.), Warszawa.
  2. Mrówczyńska A. (2003): Agrobiznes w Polsce. Regionalne zróżnicowanie rozwoju. Maszynopis KEGŻ, AR Poznań.
  3. Prante G. (2001): Tomorrow's Agriculture. [W:] Tomorrows agriculture: incentives, institutions. Infrastructure and innovation (red. Peters G.H., Fingali P.). Ashgate.
  4. Rocznik statystyczny rolnictwa. GUS, Warszawa 2001.
  5. Rocznik statystyczny RP. GUS, Warszawa 2000 i 2001.
  6. Rocznik statystyczny województw 1999 i 2000.GUS Warszawa 2000 i 2001.
  7. Skup i ceny produktów rolnych w 1999 i 2000 r. (2000 i 2001). GUS, Warszawa.
  8. Środki produkcji w rolnictwie w 1999 i 2000 r. (2000 i 2001). GUS, Warszawa.
  9. Wysockj F, Lira J. (2003) Statystyka opisowa. Wydawnictwo AR Poznań.
  10. Wysocki F. (1996): Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa. Rozprawy naukowe, zeszyt 266, Roczniki AR w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu