BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśkiewicz Izabela, Leśkiewicz Zygmunt
Tytuł
Spór o hipotezę racjonalności w teorii ekonomii
A Contestation About the Hypothesis of Rationality in the Theory of Economics
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Folia Oeconomica Stetinensia, 1998, nr 4, s. 7-22
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Doktryny ekonomiczne, Racjonalizm
Economic theory, Economic doctrine, Rationalism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka racjonalności jest jednym z najbardziej interesujących zagadnień w teorii ekonomii i od połowy XIX w. absorbuje największych ekonomistów. O znaczeniu tej problematyki świadczy zainteresowanie renomowanych uniwersytetów oraz przyznane w dziedzinie ekonomii Nagrody Nobla F.A. Hayekowi, H.A. Simonowi, B.M. Friedmanowi, G.S. Beckerowi czy R.E. Lucasowi. Zdaniem autorów, jest to wystarczający powód do tego, aby zagadnieniem racjonalności zajmować się także w Polsce. Założenie o racjonalności sprowadza wszelkie zachowania ekonomiczne do działania jednostek, które maksymalizują swą użyteczność w sytuacji, gdy istnieją ograniczenia w postaci technologii i wielkości posiadanych zasobów. Założenie o racjonalności pojawia się jako ważna przesłanka w każdym rozumowaniu neoklasycznym.

Problems connected with rationality are still one of the most interesting questions in the theory of economics. These problems have absorbed most famous economists' attention since XIX. The interest of the most famous European universities and awarding Nobel prize to H.A. Simon, B.M. Friedman, G.S. Becker or R.E. Lucas lately in economics testifies to significance of this problem. It is a sufficient reason to interest with the problem, also in Poland. Assumption of rationality causes all economic behaviour to unit actions which they maximalized their utility in the situation when limitations exist in the technology and in the possesion of resources. This assumption appears as the most important premise in every neo-orthodox argumentation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1426-3491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu