BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśkiewicz Zygmunt
Tytuł
A Treatise on J.M. Keynes's Rationality in Economics : Part One: Keynes on the Nature of Rational Belief
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Folia Oeconomica Stetinensia, 1998, nr 4, s. 23-42
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Racjonalizm, Filozofia ekonomii, Doktryny ekonomiczne
Economic theory, Rationalism, Philosophy of economics, Economic doctrine
Uwagi
streszcz.
Keynes John Maynard
Abstrakt
Studia metodologiczne nad hipotezą racjonalności w ekonomii nie mogą ograniczać się do teorii klasycznej, zwłaszcza gdy postulowany w teorii klasycznej samorzutny ład rynkowy jest wyraźnie naruszany działaniami interwencjonistycznymi rządów. Z tego punktu widzenia interesująca jest teoria Keynesa, który - zdaniem F. v. Hayeka - otworzył wrota ekonomii deficytowi budżetowemu, a w ślad za nim także interwencjonizmowi. Keynes odrzucił założenie ekonomii klasycznej, że podmioty gospodarujące zawsze kierują się zasadami racjonalności ekonomicznej, prawidłowo i rygorystycznie kalkulując potencjalne korzyści i nakłady. Na to miejsce wprowadził hipotezę, że zachowanie podmiotów ekonomicznych jest kształtowane przez czynniki psychologiczne. W swojej teorii przyjął wręcz, że decyzje podejmowane przez przedsiębiorców i najemnych pracowników, wywierające wpływ na przyszłość czy to osobistą, czy polityczną, czy ekonomiczną, nie mogą sprowadzać się do oczekiwań skalkulowanych metodami czysto matematycznymi, ponieważ podstawa do przeprowadzenia takich obliczeń nie istnieje. Ze względu na ograniczoną objętość tomu, jak również pojedynczych artykułów w nim zamieszczonych, studia nad racjonalnością w teorii Keynesa podzielono na dwie części. Część druga, poświęcona ekonomicznym motywacjom podmiotów w aspekcie ich irracjonalności, będzie zamieszczona w kolejnym numerze "Folia Oeconomica Stetinensia". (abstrakt oryginalny)

The analysis of rational hypothesis in economics cannot limit to orthodox theory, all the more so as postulated in the theory of spontaneous market order is distinctly disturbanced by government interventionism. From this point of view is interesting Keynes's theory, which as F. v. Hayek says - "he opened the interventionism door". One should say, that a problem of functioning paradigm in Keynes's works is not new on the base of world's literature. The work "Keynes on Rationality" by T. Winslow was used in this paper is worthy of notice. J. M. Keynes refused orthodox view of self-regulation economics, in which prices and wages fall down and rinse freely with each change in demand and supply ensuring full utilization agents of production. A treatise on J. M. Keynes's rationality in economics is divided into two parts. Second part attempts to show that the premise of agent irrationality plays an important role in his economics and will be publish in the next issue of "Folia Oeconomica Stetinensia". (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1426-3491
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu