BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Bogusław
Tytuł
Czy wiedza menedżerów z zakresu współczesnych metod zarządzania zapewnia sukces firmie?
Shall the Manager's Knowledge About Contemporary Management Methods Bring Success to His Company?
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 5, s. 106-113
Słowa kluczowe
Metody organizatorskie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie menedżerskie, Menedżer skuteczny, Studium przypadku
Organizational methods, Enterprise management, Managerial managing, Effective manager, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja poglądów menedżerów - praktyków, dotyczących wybranych metod współczesnego zarządzania zarówno w wymiarze rozumienia znaczenia tych metod, jak i ich zastosowania w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Dla potrzeb realizacji tak postawionego celu autor przeprowadził badania w 30 przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych o różnej formie własności. Badania miały charakter pilotażowy, metodą badań był kwestionariusz skierowany do naczelnej kadry kierowniczej badanych firm. Artykuł zawiera ocenę wybranych metod zarządzania (12 metod) oraz wskazania, jak i na ile są one wykorzystywane i oceniane przez badaną grupę menedżerów-praktyków. (streszcz. oryg.)

The author presents opinions of managers - practitioners concerning selected methods of contemporary management both as regards the understanding of their importance and their application in management of economic units. To accomplish this goal the author carried out studies in 30 production, trade and service enterprises with different ownership forms. The studies aimed at gathering the opinions of their top managers by means of a questionnaire. The paper contains an assessment of selected management methods (12 methods) and it tries to show the extent to which they are used and how they are evaluated by the analysed group of managers - practitioners.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu