BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jackowicz Krzysztof
Tytuł
Pochodne instrumenty kredytowe (I) : Definicja i rodzaje pochodnych instrumentów kredytowych
Źródło
Bank i Kredyt, 2001, nr 3, s. 51-63
Słowa kluczowe
Instrumenty kredytowe, Ryzyko kredytowe, Zarządzanie ryzykiem, Bankowość, Premia za ryzyko
Credit instruments, Credit risk, Risk management, Banking, Risk premium
Abstrakt
Scharakteryzowano przemiany w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Obecnie rozbudował się rynek bezpośredniej sprzedaży należności kredytowych, sekurytyzacji oraz powstały pochodne instrumenty kredytowe. Do podstawowych instrumentów kredytowych należą: kredytowe kontrakty zamiany, kontrakty zamiany całkowitego przychodu, opcje na premię za ryzyko kredytowe i obligacje z opcjami kredytowymi. Łączy je mechanizm kompensacji skutków wystąpienia z góry określonych przejawów ryzyka kredytowego. W kredytowych kontraktach zamiany, stronami są: podmiot poszukujący zabezpieczenia i podmiot podejmujący ryzyko za wynagrodzeniem. W kontraktach zamiany całkowitego przychodu podmiot poszukujący zabezpieczenia przekazuje całkowity przychód zabezpieczanego instrumentu druga strona zaś ma obowiązek wyrównania wszelkich jego spadków wartości. Premia za ryzyko kredytowe liczona jest jako różnica między stopą dochodu danego instrumentu finansowego i stopą dochodu instrumentu bez ryzyka o tym samym terminie zapadalności. Wielkość tej premii jest instrumentem bazowym służącym do zakupu opcji. Obligacje z opcjami kredytowymi zostały przedstawione jako złożenie trzech instrumentów: kredytowego kontraktu zamiany, tradycyjnej obligacji i opcji kredytowej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu