BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żuchowski Wojciech
Tytuł
Wykorzystanie obiektów turystycznych
Usage of the tourist establishments
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 9, s. 30-40, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura turystyczna, Rynek usług turystycznych, Gospodarka turystyczna, Popyt turystyczny, Zaplecze noclegowe turystyki
Tourism infrastructure, Tourism services market, Touristic economy, Tourist demand, Tourism accommodation facilities
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce. Opierając się na danych statystycznych z okresu 2000-2004, odnoszących się do liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania, liczby miejsc noclegowych oraz liczby korzystających z obiektów turystycznych przedstawiono zmiany, także regionalne. Znaczna część artykułu poświęcona jest udziałowi obcokrajowców w ruchu turystycznym naszego kraju. Jeśli rozpatruje się bazę noclegową turystyki, to stwierdza się jej regres. Liczba obiektów turystycznych zmniejszyła się, zmalała liczba miejsc noclegowych, co daje podstawę do niepokoju. Pozytywnie jednak należy ocenić postęp w rozwoju ilościowym i jakościowym hoteli. Kontynuacja istniejącego trendu, dalsze zwiększanie inwestycji — budowa jeszcze większej liczby hoteli, bez wątpienia, przyczyni się do większego napływu turystów zagranicznych, zwłaszcza z państw UE. Uwidacznia się także wzrost liczby osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania we wszystkich niemal województwach. Można też wyrazić nadzieję, że zaobserwowana tendencja wzrostu zainteresowania Polską będzie się w przyszłości utrzymywać. (abstrakt oryginalny)

Selected issues concerning tourism in Poland have been discussed in the article. Based on the statistical data from years 2000-2004, referring to the number of collective tourist accommodation establishments, the number of beds and the number of tourists accommodated, some changes, also regional, have been presented. A significant part of the article has been devoted to the share of foreigners in the tourist movement of our country. In the text, there have been indicated unfavourable tendencies in tourism taking place in recent years in majority of Polish voivodships - the number of tourist facilities, and also the number of beds for tourists is decreasing. The phenomena are accompanied by a positive symptom, though - a rise (by 8,1 %) in the number of tourists accommodated in collective tourist accommodation establishments, and especially a significant increase (by 26,0%) in the number of foreigners. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona_glowna.indeks
  2. Turystyka w... (wydania z lat 2001—2005), GUS, Warszawa
  3. Żuchowski W. (1995), Charakterystyka miast Lubelszczyzny, "Wiadomości Statystyczne" nr 6, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu