BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorek Paweł
Tytuł
Pomoc publiczna w krajach Unii Europejskiej
Public assistance in the European Union countries
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 9, s. 62-75
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Pomoc finansowa UE
Public aid, EU financial aid
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Artykuł omawia tendencje w zakresie pomocy publicznej w krajach poszerzonej Unii Europejskiej z wyodrębnieniem starych i nowych krajów członkowskich. Odpowiednio ukierunkowana pomoc publiczna – stanowiąc element wspólnotowej polityki konkurencji – odgrywa ważną rolę w procesie przestawiania gospodarki UE na nowe tory rozwojowe, zgodnie z założeniami odnowionej strategii lizbońskiej. Pomoc ta musi się mieścić w określonych ramach prawnych oraz finansowych, tak aby stanowiła czynnik wspomagający przedsiębiorców, nienaruszając jednak zasad zdrowej konkurencji. Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do ograniczenia wysokości wsparcia publicznego oraz skoncentrowania środków pomocowych na realizacji celów horyzontalnych, ale na razie (dostępne dane sięgają końca 2004 r.) wytyczne Komisji nie wpłynęły w znaczący sposób na wielkość i strukturę pomocy w większości krajów Unii. W artykule omówiono podstawowe zasady udzielania pomocy publicznej w Unii, a także — na podstawie danych statystycznych — przedstawiono zmiany poziomu oraz struktury pomocy publicznej, jakie w okresie 2000—2004 dokonały się w 15 krajach dawnej UE oraz w państwach akcesyjnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na Polskę. (abstrakt oryginalny)

The article presents the directions of the public assistance in the enlarged European Union in old and new Member States. Appropriately directed public assistance, as an element of the EU competition policy, plays an important role in the transformation process of the EU economy according to the Lisbon strategy principles. The public assistance has to be put in the legal and financial frames in order to support the entrepreneurs without violating the competition policy principles. The European Commission encourages the Member States to limit the level of public assistance and to concentrate assistance funds on implementation of the horizontal objectives. However, till the end of 2004 the EC directives were not taken into account by the Member States in defining the level and structure of assistance. The article describes the basic principles of granting the public assistance in the EU. Moreover, basing on the statistical data the changes in the levels and structures of the public assistance in 2000—2004 in 15 old Member States and Acceding Countries were presented focusing mainly on Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu