BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berger Jan
Tytuł
Kartograficzne opracowanie wyników spisu ludności z 1900 r. w Galicji
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 9, s. 83-86
Słowa kluczowe
Spis ludności, Historia gospodarcza
Census, Economic history
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Galicja
Galicia
Abstrakt
Omówiono sposób przeprowadzania spisów ludności przez urzędy statystyczne Cesarstwa Austriackiego oraz roczniki publikujące wyniki tych spisów. W sposób szczegółowy przedstawiono opublikowane w formie mapy językowej i mapy wyznaniowej wyniki spisu Galicji z 1900 roku.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bevölkerung und Viechstand der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Ländern, dann der Militargrenze, Nach der Zählung vom 31 October 1869, 2 Bd, Wien 1871.
 2. A. Burzyński, Z rozważań nad oceną austriackich powszechnych spisów ludności z lat 1869-1970, "Przeszłość Demograficzna Polski", t. 15, 1984
 3. J. Buzek, Rozsiedlenie ludności Galicyi według wyznania i języka, "Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych", t. XXI, z. II, Lwów 1909.
 4. J. Buzek, Stosunki zawodowe i socyalne ludności Galicji według wyznania i narodowości na podstawie spisu ludności z 31 grudnia 1900, "Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych", 1905, t. 20, z. II.
 5. Wincenty Choroszewski, Mapa językowa i wyznaniowa Galicji . Lwów 1911.
 6. A. Gawryszewski, Polskie mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe. Bibliografia (lata 1827—1967), "Dokumentacja Geograficzna", 1969, z. 4.
 7. T. Gąsowski, Austriackie spisy ludności z lat 1869-1910, "Przeszłość Demograficzna Polski", t. 13, 1981
 8. Geschichte und Ergebnisse der zentralen amtliche Statistik in Österreich 1829-1979. Beiträge zur östereichischen statistischen Zentralamt, Heft 550, Wien, 1979
 9. M. Jerczyński, Polskie mapy rozmieszczenia ludności. Charakterystyka i przegląd bibliograficzny, "Dokumentacja Geograficzna", 1965, z. 4.
 10. J. Kleczyński, Organizacja statystyki w Austrii, Lwów 1883.
 11. B. Kumor, Spisy ludności w Galicji z lat 1800—1808, "Przeszłość Demograficzna Polski", 1973, t. 5.
 12. S. Pietkiewicz, O polskich mapach ludnościowych, "Wiadomości Służby Geograficznej", 1927, nr 3
 13. Słownik Biograficzny Statystyków Polskich, Warszawa 1998.
 14. Jakub Splett, Mapa rozsiedlenia ludności polskiej w Galicyi. Lwów 1910.
 15. Statistische Übersichten über die Bevölkerung und den Viehstand von Österreich nach der Zahlung vom 31 October 1857, Wien 1859
 16. K. Zamorski, Ludność Galicji w latach 1857—1910, w serii: Informator Statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji, Kraków-Warszawa 1989.
 17. L.A. Zyblikiewicz, Powszechne spisy ludności w monarchii Habsburgów, (w:) Celem nauki jest człowiek..., Studia z historii społecznej i gospodarczej ofiarowane Helenie Madurowicz-Urbańskiej, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu