BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobus-Ostrowska Dorota
Tytuł
Wykorzystanie funduszy strukturalnych w powiecie tomaszowskim
The Use of Structural Funds in Tomaszów Poviat
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2006, nr 2, s. 111-121, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Finansowanie inwestycji
Structural funds, Investment financing
Kraj/Region
Tomaszów Mazowiecki
Tomaszow Mazowiecki
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wykorzystania funduszy strukturalnych w powiecie tomaszowskim ze wskazaniem kierunków rozdysponowania pozyskanych środków. Przedstawiono w nim rodzaje inwestycji realizowanych lub zakończonych, formy i wysokość udziału powiatu lub gmin w podejmowanych inwestycjach, a także oszacowano liczbę stworzonych miejsc pracy oraz liczbę osób przekwalifikowanych dzięki środkom pozyskanym z funduszy strukturalnych.

The goal of this article is the analysis of use of structural funds in Tomaszów poviat. Presented types of investments realize or ended, forms and sum of poviat or gmina participation in the investment, number of new workplaces and number of retrained workers thanks to the structural funds. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Doświadczenia Publicznych Służb Zatrudnienia w pierwszym roku wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament zarządzania EFS, Warszawa, lipiec 2005.
 2. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 3. Projekty współfinansowane są środków UE. Od pomysłu do studium wykonalności, praca zbiorowa pod red. Jerzego Skrzypka, TWIGGER, Warszawa 2005.
 4. Projekt o nazwie "Modernizacja drogi gminnej w Adamów-Antolin" nr 51/2005.
 5. Projekt o nazwie "Modernizacja drogi gminnej w Teodorowie" nr 149/2004.
 6. Projekt o nazwie "Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu" nr 148/2004.
 7. Sprawozdanie z realizacji projektu "Aktywni młodzi" sporządzonego na dzień 31.12.2005.
 8. Sprawozdanie z realizacji projektu "Reaktywacja" sporządzonego na dzień 31.12.2005.
 9. Studium wykonalności "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 E ul. Pod Grotami i Nagórzycka w Tomaszowie Mazowieckim".
 10. Uchwała Rady Powiatu z dnia 10.02.2006. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych. Załącznik nr 16.
 11. Uchwała Rady Powiatu z dnia 31.08.2005. Zestawienie wydatków majątkowych na zadania własne na 2005. Załącznik nr 9.
 12. Wniosek (nr 139/04) o nazwie "Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Szpitala rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu