BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głębocka Magdalena
Tytuł
Utrata wartości aktywów trwałych - wybrane problemy
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21, nr 77, s. 55-75, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Aktywa, Środki trwałe, Polityka bilansowa, Prawo bilansowe, Bilans
Assets, Fixed assets, Balance sheets policy, Balance law, Balance sheet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polskie prawo bilansowe wyróżnia da typy zdarzeń gospodarczych prowadzących do utraty wartości aktywów. Zasadniczo wynika ona ze stopniowego zużywania się aktywów w ramach prowadzonej działalności. Utrata wartości może również być skutkiem zjawisk nieprzewidzianych przez jednostkę, mieszczących się w ramach ryzyka operacyjnego. Z tego powodu ostrożność w szacunkach wartości nakazuje weryfikację bilansową wartości kontrolowanych zasobów trwałych. Równocześnie nowelizacja prawa bilansowego umożliwia w szerszym stopniu oddziaływanie jednostek gospodarczych na obraz sytuacji ekonomicznej prezentowanej w sprawozdaniach finansowych poprzez swobodę doboru metod i zasad amortyzacji środków trwałych oraz ujmowanie w księgach rachunkowych skutków trwałej utraty wartości aktywów.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Goike P., Środki trwałe w budowie w księgach rachunkowych, „Buchałter", nr 5, 2003 r.
 2. Kabalski P., Utrata a przywrócenie wartości aktywów, www.INFQR.pl, [w:] „Serwis FK" nr 38, 22.09.2001 r.
 3. Kawecka-Siuzdak G., Rozliczanie inwestycji na potrzeby własne w księgach rachunkowych, „Serwis F-K", nr 10(412), 08.03.2003 r.
 4. Komitet Standardów Rachunkowości, Fundacja Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego, „Monitor Rachunkowości i Finansów. Dodatek specjalny", nr 7/8 z 1999 r.
 5. Kostur A., Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2001 r.
 6. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, International Accounting Standards Committee, IASC, Warszawa 1999 r.
 7. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, International Accounting Standards Committee Foundation, IASCF 2002 r.
 8. Środki trwale, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwale w budowie w ewidencji księgowej od l stycznia 2002 r., „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości", nr 10(82), 20.05.2002 r.
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, z późniejszymi zmianami, Dz. U. nr 113, póz. 1186 z 2000 r.
 10. Weber J., Kufel M., Cebrowska T., Wprowadzenie do rachunkowości spółek, Wyd. „Park", Bielsko-Biała, 1993 r.,
 11. Wöhe G., Bilanzpolitische Spielräume nach neuem Handelsrecht, „BfuP", 1988 r., cyt. za: Kostur A., Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu