BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Herdan Agnieszka
Tytuł
Przesłanki i możliwości dywersyfikacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21, nr 77, s. 76-95, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Biegli rewidenci, Dywersyfikacja branżowa, Sprawozdanie finansowe, Wycena akcji, Audytor systemowy
Authorized auditors, Business diversifiaction, Financial statements, Equity valuation, System auditor
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym zadaniem audytorów jest badanie sprawozdań finansowych, jednakże zmiany jakie zachodzą w środowisku gospodarczym, sprawiają, że zakres świadczonych przez nich usług systematycznie się poszerza i nie ogranicza się tylko do badania sprawozdań. Coraz bardziej zawiłe przepisy w zakresie praw podatkowego, finansowego itp. sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na usługi doradcze. Audytorzy starają się wykazywać dużą elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb klientów. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otwiera polski rynek usług audytorskich dla mniejszych firm europejskich. Rosnąca liczba podmiotów oferujących usługi audytorskie przy zmniejszającej się liczbie podmiotów podlegających badaniu spowoduje zaostrzenie konkurencji na tym rynku i konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów. Polskie przepisy umożliwiają biegłym rewidentom świadczenie dodatkowych usług zarówno o charakterze poświadczającym, jak i niepoświadczającym. Niektóre z usług dodatkowych są zarezerwowane tyko dla grupy biegłych rewidentów, np. przegląd sprawozdań finansowych, badanie sprawozdania wyborczego, badanie rachunkowości i działalności spółki z o.o. Inne mogą być wykonywane również przez osoby nie będące audytorami, np. doradztwo podatkowe, usługowe prowadzenie ksiąg, przeprowadzanie postępowania likwidacyjnego. Można przewidywać, że część usług świadczonych przez biegłych rewidentów nie będzie w przyszłości tak ściśle jak dzisiaj związana z badaniem sprawozdań finansowych, ale obejmie swoim zakresem również sprawozdawczość i atestację sprawozdań dotyczących społeczno-etycznego wymiaru działalności firm oraz wpływu ich działalności na środowisko naturalne. Jak pokazują doświadczenia międzynarodowe, niekontrolowana dywersyfikacja usług audytorskich na szeroką skalę nie tylko wzbudza wiele kontrowersji, ale często prowadzi również do tragedii. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barzdo T., Nasi eksperci w mediach Rozmowa z Peterem Driscollem, prezesem zarządu PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o., „Prawo i Gospodarka", 5 maja 2002, http: //www.pwcglobalxorn/pl/pol/about/press-rm/experts/driscoll.html
 2. Brol J., Status i ustawowe zadania biegłego rewidenta, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Warszawa 2001.
 3. Biuletyn nr 8, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie, Warszawa, luty 2002, www.skp-ow.com.pl/doc/biul8.doc
 4. CXO - magazyn kadry zarządzającej, 4.02.2004, http://www.cxo.pl/news/63471.html
 5. Grochala-Włodek E., Pogorszenie księgowości w małych firmach, http://gospodarka.gazeta.pl/firma/2,31455,„,8630606,P INFOREXT.html
 6. Knechel W. R., Auditing - assurance and risk, Thomson Learning, 2001
 7. Konrath L.F., Auditing and risk analysis approach, Thomson Learning, 2002.
 8. Kutera M., System rewizji finansowej w Polsce na tle rozwiązań światowych, praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Kraków, grudzień 2003.
 9. Kwasiborski A., Inne usługi biegłego rewidenta, KIBR, Warszawa 2002.
 10. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2001 (MSRF), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 11. Moczydłowska W., Odbudować zaufanie do audytu, „Gazeta Prawna" 221/2002 z dnia 15.11.2002, s. 6.
 12. Norma nr l wykonywania zawodu biegłego rewidenta - Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych, www.kibr.org.pl
 13. Norma nr 2 wykonywania zawodu biegłego rewidenta - Specyfika badania sprawozdań finansowych jednostek sektora finansowego, www.kibr.org.pl
 14. Norma nr 3 wykonywania zawodu biegłego rewidenta - Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych , www.kibr.org.pl
 15. Norma nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta - Ogólne zasady dokonywania przeglądu sprawozdań finansowych, www.kibr.org.pl
 16. Norma nr 5 wykonywania zawodu biegłego rewidenta - Zasady postępowania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w zakresie badania sprawozdań finansowych i innych usług poświadczających, wykonywanych przez biegłych rewidentów, www.kibr.org.pl
 17. Przybylski M., Sierant A., RANKING AUDYTORÓW - „Wojna cenowa obniża jakość", http://www.pwc.com/pl/pol/about/press-rm/experts/03june18_ranking.html
 18. Regulamin kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, http://www.zkdp.pl/dokumenty/Regulamin kontroli nakladu.pdf
 19. Surdykowska S., perspektywy rozwoju usług audytorskich w Polsce (I) – audytorzy w Stanach Zjednocznych, „Nasz Rynek Kapitałowy”, nr 3/2002 (136), s. 39-41.
 20. Surdykowska S., perspektywy rozwoju usług audytorskich w Polsce (II) – usługi audytorskie w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Nasz Rynek Kapitałowy”, nr 4/2002 (136), s. 27-31.
 21. Surdykowska S., perspektywy rozwoju usług audytorskich w Polsce (III) – przesłanki zmian w funkcjonowaniu rynku usług audytorskich w Polsce, „Nasz Rynek Kapitałowy”, nr 5/2002 (137), s. 34-36.
 22. ”The Economist”, The ties that blind auditors, August 12-th 2000, s. 72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu