BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernhard Tomasz
Tytuł
Postępy nowych członków Unii Europejskiej w realizowaniu kryteriów konwergencji gospodarczej
Progress of the New EU Member States in Fulfilling the Criteria of Economic Convergence
Źródło
Bank i Kredyt, 2006, nr 8, s. 25-36, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Konwergencja, Deficyt budżetowy, Dług publiczny, Ceny, Stopa procentowa, Kurs walutowy, Analiza danych statystycznych
Economic and Monetary Union (EMU), Convergence, Budget deficit, Public debt, Prices, Interest rate, Exchange rates, Statistical data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono nominalne kryteria przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej. Dokonano analiz i ocen postępów nowych członków Unii Europejskiej w ich wypełnianiu. Omówiono takie kryteria sfery fiskalnej jak: deficyt budżetowy i dług publiczny oraz kryteria sfery pieniężnej: stabilność cen, zbieżność długoterminowych stóp procentowych i stabilność kursu walutowego. Przybliżono także problem zbieżności realnej. Analizowane dane statystyczne obejmują, zależnie od dostępności, lata 1995-2005.

The aim of the article is to provide an impartial analysis of the monetary and economic developments that have taken place since Ukraine gained independence in 1991 and to answer the question: which monetary regime is optimal now from the point of view of ensuring sustainable economic growth and preventing possible financial crises. The first part of the paper describes main events that took place during the last fifteen years. There was a hyperinflation period and stagnation of the economy in the early 1990s, economic and currency reforms in 1994-97, the financial crisis of 1998 and a period of real economic growth and moderate inflation in 2000-05. The second part of the paper discusses possible exit strategies to a more flexible exchange rate regime from the current de facto peg to the US dollar. It is argued that the inflation targeting approach is best suited to the needs of the Ukrainian economy and will provide a new "nominal anchor" for the economy. It allows increase in the credibility and transparency of monetary policy and maintenance of low rate of inflation in the long run to support sustainable economic growth.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adam K. et al. (2002), Analyse, Compare, and Apply Alternative Indicators and Monitoring Methodologies to Measure the Evolution of Capital Market Integration in the European Union, Centre for Studies in Economics and Finance, Department of Economics and Statistics, University of Salerno, Salerno.
 2. Baele L. et al. (2004), Measuring financial integration in the euro area, "Occasional Paper Series", No. 14, ECB, Frankfurt am Main.
 3. Bień A. (1988), Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 4. Błaszkiewicz M., Woźniak P. (2003), Do Candidate Countries Fit the Optimum-Currency-Area Criteria?, "Studies & Analyses", No. 267, CASE, Warszawa.
 5. Caves R.E., Frankel J.A., Jones R.W. (1998), Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa.
 6. Coevering C. van de (2003), Structural convergence and monetary integration in Europe, "MEB Series", No. 2003-20, De Nederlandsche Bank, Amsterdam.
 7. Darvas Z., Szapáry (2004), Business Cycle Synchronization in the Enlarged EU: Comovements in the New and Old Members, "Working Paper", No. 2004/1, Magyar Nemzeti Bank, Budapest.
 8. Dorrucci E. i inni (2002), European integration: What lessons for other regions? The case of Latin America, "Working Paper Series", No. 185, ECB, Frankfurt am Main.
 9. ECB (2002), Monthly Bulletin, July, ECB, Frankfurt am Main.
 10. ECB (2003), Monthly Bulletin, November, ECB, Frankfurt am Main.
 11. ECB (2004a), Convergence Report 2004, ECB, Frankfurt am Main.
 12. ECB (2004b), Monthly Bulletin, November 2004, ECB, Frankfurt am Main.
 13. ECB (2004c), Statistics Pocket Book, November 2004, ECB, Frankfurt am Main.
 14. ECB (2006a), Convergence Report 2004, ECB, Frankfurt am Main.
 15. ECB (2006b), Statistics Pocket Book, July 2006, ECB, Frankfurt am Main.
 16. Eichengreen B. (1991), Is Europe an optimum currency area?, "Working Papers Series", No. 3579, NBER, Cambridge.
 17. Eickmeier S., Breitung J. (2006), How Synchronized are Central and Eastern European Economies with the Euro Area - Evidence from a Structural Factor Model, "Journal of Comparative Economics", Vol. 34, No. 3, s. 538-563.
 18. European Commission (2006), European Economy, No. 2/2006, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels.
 19. Fidrmuc J., Korhonen I. (2006), Meta-analysis of the business cycle correlation between the euro area and the CEECs, "Working Paper Series", No. 1693, CESifo GmbH, Munich.
 20. Fidrmuc J., Schardax F. (2000), More "Pre-Ins" Ante Portas - Euro Area Enlargement, Optimum Currency Area, and Nominal Convergence, "Focus on Transition", 2/2000, Oësterreichische Nationalbank, Vienna.
 21. Horvath J. (2003), Optimum currency area theory: A selective review, "BOFIT Discussion Papers", No. 15, Bank of Finland, Institute for Economies in Transition, Helsinki.
 22. Horvath R., Komarek L. (2002), Optimum Currency Area Theory: An Approach for Thinking About Monetary Integration, "Warwick Economic Research Papers", No. 647, The University of Warwick, Coventry.
 23. Michalczyk W. (2006), Teoria i praktyka międzynarodowej integracji gospodarczej, w: J. Rymarczyk (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 24. Mongelli F. P. (2002), "New" views on the optimum currency area theory: What is EMU telling us? "Working Papers", No. 138, ECB, Frankfurt am Main.
 25. Ministerstwo Finansów (2005), Integracja Polski ze strefą euro: uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 26. NBP (2004a), Euro coraz bliżej, Multimedialny kurs e-learning, http://www.nbportal.pl
 27. NBP (2004b), Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa.
 28. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. (1998), Wspołczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa.
 29. Tavlas G.S. (1993), The Theory of Optimum Currency Areas Revisited, "Finance & Development", June, s. 32-35.
 30. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dziennik Urzędowy UE C 235 z 24.12.2002 r., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (www.cie.gov.pl).
 31. Żabińska J. (2003), Droga Polski do Unii Europejskiej, Europejska Akademia na Śląsku, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu