BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Jan
Tytuł
Ewolucja pomiaru wyników ekonomicznych w rachunkowości zarządczej
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21, nr 77, s. 144-157, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Pomiar produktywności, Rachunek wyników, Wynik finansowy, Rachunek wyników przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza
Measurement of productiveness, Income statement, Financial performance, Enterprise's income statement, Accounting, Management accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dostarczenie informacji o wynikach jest bardzo ważne dla zarządzających organizacjami, ponieważ informacja ta pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy organizacja realizuje postawione jej cele (czy działa w sposób skuteczny) oraz czy racjonalnie wykorzystuje posiadane zasoby (czy działa wydajnie). Wyniki (ang. performance) , określane również mianem dokonań, rezultatów lub efektów, są definiowane w teorii organizacji i prakseologii jako „zamierzony lub niezamierzony skutek działania równoznaczny z terminem rezultat. Przez porównanie z celem danego działania wyniki i nie zamierzone skutki uboczne są oceniane pozytywnie albo negatywnie i działanie zostaje uznane za skuteczne albo nieskuteczne, efektywne bądź nieefektywne”. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anthony R. N., Govindarajan V., Management control systems, McGraw-Hill, Boston 2001.
 2. Belkoui A. R., International and Multinational Accounting, Dryden Press, Londyn 1994.
 3. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 4. Black A., Wright. P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 5. Brzezin W., Teoretyczne podstawy rachunkowości, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1975.
 6. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, FRR, Warszawa 2002.
 7. Demski J., Managerial Uses Of Accounting Information, Kluwer Academic Publishers, Boston 1994, s. 432.
 8. Drury C., Management and cost accounting, International Thompson Business Press, London 1996.
 9. Eccles R.G., The Performance Measurement Manifesto, [w:] „Harvard Business Review", styczeń-luty 1991. [10] Horngren C.T., Foster G., Datar S.M., Cost Accounting, Prentice Hali, Englewood Cliffs 1994.
 10. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Łódź 1999.
 11. Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo UL, Łódź 1990. [13] Kapłan R. S., Norton D., Strategiczna Karta Wyników - Jak przełożyć strategią na działania, PWN, Warszawa 2001.
 12. Klingebiel N., Performance Measurement & Balanced Scorecard, Yerlag Yahlen, Muenchen2001. [15] March J.G., Simon, H, Teoria organizacji, Warszawa 1964. [16] Norreklit M., The balance on the balanced scorecard a critical analysis of some of its assumptions, [w:] „Management Accounting Research", 11/2000.
 13. Płóciennik-Napierała, Istota kontrolnej funkcji rachunkowości, [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, nr 12 (68), Warszawa 2003.
 14. Rappaprt A., Wartość dla akcjonariuszy, Warszawa 1999.
 15. Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 16. Stewart G.B., Quest for Value, Harper Business Press, New York 1991. [21] Weber J., Schaeffer U., Balanced Scorecard & Controlling, Gabler, Wiesbaden 2000.
 17. Wojciechowski E., Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, PWN, Warszawa 1964.
 18. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1976, s. 95.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu