BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowska Lucyna
Tytuł
Rezerwy jako kategoria zobowiązań
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21, nr 77, s. 158-176, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rezerwy walutowe, Rachunkowość, Rachunek kosztów
Foreign exchange reserves, Accounting, Cost accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rezerwy są niewątpliwie skomplikowaną kategorią w rachunkowości, która wymaga uporządkowania w wielu kwestiach. W literaturze przedmiotu podejmuje się próby jednolitego określenia zagadnień dotyczących rezerw, jednoznacznej ich interpretacji, klasyfikacji i sposobów ewidencji. Niestety, sposób uregulowania rezerw w ustawie o rachunkowości nie ułatwia tego zadania, dla- tego w praktyce przyjmuje się różne rozwiązania. Niniejszy artykuł stanowi próbę uporządkowania kwestii dotyczących rezerw rozumianych jako rodzaj zobowiązania, a zwłaszcza obszaru, w którym powstaje najwięcej rozbieżności - obejmującego rezerwy sensu stricto i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arczewski J., Rezerwy na świadczenia pracownicze, „Rachunkowość" nr 11/2002.
 2. Dudek J., Rezerwy - kłopotliwa kategoria bilansowa, „Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 12/2000.
 3. Gmytrasiewicz M., Rezerwy w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. 32, 1995.
 4. IV Dyrektywa Rady EWG z dnia 25 lipca 1978 r.
 5. Litwińczuk H., Prawo bilansowe, KiK. Warszawa 1995.
 6. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999. IASC, 1999.
 7. Poniatowska L., Rezerwy w świetle znowelizowanego prawa rachunkowości, [w:] Gierusz J., JerzemowskaM., Martyniuk T. (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 8. Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych, Pr. zb. pod red. E. Jakubczyk-Cały, Difin, Warszawa 2001.
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694.
 10. Świderska G., Bilans dynamiczny teorie i aktualne znaczenie, SGPiS, Warszawa 1989.
 11. Walińska E., Problematyka rezerw, „Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 22/2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu