BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewieczek Aleksandra, Tkocz-Wolny Katarzyna
Tytuł
Wycena i prezentacja wybranych instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21, nr 77, s. 177-198, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Sprawozdanie finansowe, Księga przychodów i rozchodów, Obligacje
Financial instruments, Financial statements, Revenue and expense ledger, Bonds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odpowiednia i zgodna z obowiązującymi przepisami prezentacja instrumentów finansowych pozwala przedstawić prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej jednostki oraz osiągane przez nią wyniki działalności inwestycyjnej. Umiejętne stosowanie przepisów prawa bilansowego, także poprzez sprawny wybór jednej z możliwych, w stosunku do danego rodzaju inwestycji, metody wyceny ( z zachowaniem odpowiednich warunków) oraz umiejętne stosowanie przepisów prawa podatkowego, a także znajomość zasad funkcjonowania rynku giełdowego umożliwia kierownictwu jednostki sprawne zarządzanie, kształtowanie i poprawę kondycji finansowej firmy i jej sytuacji majątkowej.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bączyk M., Koziński M. H., Michalski M., Pyzioł W., Szamański A., Weiss I., Papiery wartościowe, Zakamycze, Kraków 2000.
 2. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2001.
 3. Gierusz J. (red.), Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - analiza porównawcza, ODDK, Gdańsk 2002.
 4. Helin A., Sztuczyńska H., Wasilewska J., Rachunkowość instrumentów finansowych, ODDK, Gdańsk 2003.
 5. Jaruga A., Martyniuk T. (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2002.
 6. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, IASCF 2001.
 7. Nowak K., Polski rynek kapitałowy. Instrumenty, Uczestnicy, Inwestycje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, póz. 1674).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 31, poz. 266 ze zmianami).
 10. Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003.
 11. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037, ze zmianami).
 12. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. Nr 83, poz. 420, z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zmianami).
 14. Żyznowski T., Czerwiński G., Rachunkowość po zmianach -praktyczne rozwiązania, FINANS - SERWIS, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu