BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śnieżek Ewa
Tytuł
Rachunek przepływów pieniężnych - problemy standaryzacji i odrębności rozwiązań krajowych
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21, nr 77, s. 199-212, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek przepływów pieniężnych, Standaryzacja, Rachunkowość
Cash-flow statement, Standardization, Accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Potrzeba ujednolicania praktyki rachunkowości jest ściśle związana z globalizacją wielu procesów występujących w gospodarce. Przed światowym rynkiem finansowym, ponadnarodowymi grupami kapitałowymi oraz inwestorami globalnymi stają we współczesnej gospodarce zadania i problemy, w kontekście których jednolitość stosowanych podejść i rozwiązań umożliwi pokonanie wielu barier związanych z dotychczasową regionalizacją rynków i regulacji prawnych. Działalność firm transnarodowych nie mieści się w obrębie jednego kraju, a nawet kontynentu. Stawia to wciąż nowe wyzwania przez rachunkowością, której nadrzędnym celem na arenie międzynarodowej jest stworzenie wspólnego języka, umożliwiającego podmiotom zarówno porozumiewania się między sobą , jak i z otoczeniem. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. G. T. Bailey, K. Wild, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, FRRwP, Warszawa 2000.
  2. A. Jaruga (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości — wpływ na rozwiązania krajowe, C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 271-315.
  3. G.G. Mueller, H. Gernon, G.K. Meek, Accounting: Ań International Perspective, Irwin, Chicago 1994.
  4. S.T. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, KW Zakamycze, Zakamycze 1999.
  5. Śnieżek E., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle międzynarodowych regulacji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP nr 23, Warszawa 1993.
  6. Śnieżek E., Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce rachunkowości, FRRwP, Warszawa 1994.
  7. Śnieżek E., Przewodnik po cashflow, Część I, FRRwP, Warszawa 2002.
  8. Śnieżek E., Czajor P., Michalak M., Rachunek przepływów pieniężnych według standardów światowych — badanie porównawcze, cz. I, II, III, „Monitor Rachunkowości i Finansów" z 2000 r., nr 6, 7-8, 9.
  9. Ustawa o rachunkowości z 2000 r., Dz.U. nr 113, poz. 1186.
  10. Krajowy Standard Rachunkowości nr l „Rachunek przepływów pieniężnych", Dz.Urz. nr 12, z 29.08.2003 r., poz. 68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu