BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świetla Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Grabowska-Kaczmarczyk Ewa (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ standaryzacji i harmonizacji rachunkowości na regulacje polskie w zakresie badania sprawozdań finansowych
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21, nr 77, s. 213-230, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Standaryzacja, Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Regulacje prawne
Financial statements, Standardization, Accounting, Financial reporting, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polska uczestniczy w procesach standaryzacji i harmonizacji rachunkowości od początku lat 90. tych. Wymusiły to nie tylko dokonujące się przemiany gospodarcze, ale także konieczność dostosowania polskiej rachunkowości do wymogów i warunków międzynarodowych. Ponieważ polskie zasady sporządzania i prezentowania sprawozdań finansowych są wzorowane na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i dyrektywach unijnych, ważnym zagadnieniem wydaje się być wstępne porównanie tych dwóch regulacji z rozwiązaniami polskimi. Szczególnie istotne jest pokazanie różnic i podobieństw, a przede wszystkim wskazanie kierunków dalszych zmian. Pozwoli to na umiejscowienie ewolucji regulacji polskich w zakresie badania sprawozdań finansowych na tle rozwiązań światowych. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. 10 lat Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, samorząd zawodowy biegłych rewidentów w Polsce 1992-2002, KIBR, Warszawa 2002.
 2. Dziuba-Burczyk A., Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2003.
 3. Fedak Z., Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998.
 4. Jaruga A., Harmonizacja rachunkowości u progu XXI wieku, [w:] Nadanie A. Jarugowej tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1998.
 5. Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów 29-30 czerwca 2002, Jachranka, Biuletyn Krajowej Izby Biegłych, Warszawa 2002.
 6. Marzec J., Badanie sprawozdań finansowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 7. Micherda B., Rewizja sprawozdania finansowego we współczesnej rachunkowości, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2003.
 8. Międzynarodowe regulacje rachunkowości - wpływ na rozwiązania krajowe, praca zbiorowa pod redakcją A. Jarugi, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2002.
 9. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Warszawa 2001.
 10. Rachunkowość finansowa, praca zbiorowa pod redakcją K. Sawickiego, PWE, Warszawa 1999.
 11. Rachunkowość międzynarodowa, praca zbiorowa pod redakcją L. Bednarskiego, J. Gierusza, PWE, Warszawa 2001.
 12. Roberts, P. Weetman, P. Gordon, International Financial Accounting A Comperative Approach, Pitman Publishing, 1998 [za:] S. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
 13. Roberts, P. Weetman, P. Gordon, International Financial Accounting (...) op.cit., [za:] S. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
 14. Roszczynialska E., Wydymus Z., Rachunkowość według standardów Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2001, tom 1.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.08.1990 r. weryfikacja rocznych bilansów przedsiębiorstw państwowych, wysokość opłat za weryfikację oraz szczegółowe prawa i obowiązki biegłych księgowych, Dz.U. Nr 62, poz. 361.
 16. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22.03.1928 r. Prawo o spółkach handlowych, Dz.U. Nr 39, poz. 383.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.07.1982 r., weryfikacja rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych, Dz.U. Nr 25, poz. 180.
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.10.1954 r., organizacja i zakres działania organów kontroli i rewizji finansowej, Dz.U. Nr 50, poz. 255. [19] Surdykowska S., Międzynarodowe aspekty rozwoju rachunkowości w warunkach globalizacji gospodarki światowej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1998, nr 43.
 19. Surdykowska S., Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
 20. Uchwała nr 358/43/2002 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12.11.2002 r. w sprawie norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Nr 53, Warszawa 2002.
 21. Uchwała Rady Ministrów z dnia 10.11.1971 r. w sprawie resortowej kontroli działalności gospodarczej państwa, M.P. Nr 48, poz. 309.
 22. Uchwała Rady Ministrów z dnia 12.05.1959r. w sprawie rewizji finansowo- księgowej państwowych jednostek organizacyjnych, M.P. Nr 58, poz. 278.
 23. Ustawa z dnia 19.10.1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. Nr 111, poz. 480.
 24. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 121, poz. 591.
 25. Ustawa z dnia 9.11.2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz. U nr 113, poz. 1186.
 26. Walton P., A. Haller, B. Raffournier, International Accounting, International Thomson Business-Press, London 1998, [za:] S Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
 27. Współczesna analiza finansowa, pod redakcją B. Micherdy, Zakamycze, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu