BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętowska Irena
Tytuł
Wycena nieruchomości inwestycyjnych
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21, nr 77, s. 253-272, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wycena nieruchomości, Wycena projektów inwestycyjnych, Nieruchomości, Inwestycje długoterminowe, Regulacje prawne
Real estate valuation, Evaluation of investment projects, Real estate, Long-term investments, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania są zagadnienia dotyczące pojęcia nieruchomości inwestycyjnych oraz ich wyceny początkowej i na dzień bilansowy w świetle przepisów ustawy o rachunkowości w formie obowiązującej do końca 2004 r., a także regulacji zawartych w MSR Nr 40 „Nieruchomości”.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gmytrasiewicz M., Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw, Difm, Warszawa 2002.
 2. Koc S., Fołta T., J. Godlewska, Bilans 2003, INFOR. [3] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001.
 3. Otwarcie roku 2004, „Rachunkowość".
 4. Praca pod red. Kołaczyka Z., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw, FORUM, Poznań 2002.
 5. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 113 poz. 1186).
 6. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229 poz. 2276).
 7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.).
 9. Walińska E., Michalak M., Inwestycje część l - definicja i zakres, „Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 4/2003.
 10. Walińska E., Michalak M., Inwestycje część III — zasady wyceny, „Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 6/2003.
 11. Zamknięcie roku 2003, „Rachunkowość".
 12. Znowelizowana ustawa o rachunkowości wraz z wyjaśnieniami uzgodnionymi z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów, „Rachunkowość", Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu