BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielski Bartosz
Tytuł
Polska droga do euro : Makroekonomia, procedury i uwarunkowania polskiej akcesji do UGW
Źródło
Nasz Rynek Kapitałowy, 2007, nr 1, s. 26-29
Słowa kluczowe
Strefa euro, Waluta wspólnego rynku, Euro, Polityka podatkowa, Polityka pieniężna, Dług publiczny, Produkt krajowy brutto (PKB), Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Eurozone, Common currency market, Euro, Tax policy, Monetary policy, Public debt, Gross domestic product (GDP), Economic and Monetary Union (EMU)
Abstrakt
Podstawowym warunkiem, aby Polska na przestrzeni najbliższych kilku lat mogła stać się pełnoprawnym członkiem UGW i przyjąć wspólną walutę, będzie konieczność spełnienia szeregu kryteriów - zarówno makroekonomicznych, związanych z umocnieniem polityki fiskalnej, pieniężnej oraz walutowej, jak i harmonizacyjnych, mających swoje odzwierciedlenie w regulacjach i procedurach prawnych, stanowiących o zakresie funkcjonowania władz monetarnych w Polsce. Uwarunkowania natury ekonomicznej łączą się nierozerwalnie z osiągnięciem wysokiego poziomu nominalnej konwergencji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-9711
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu