BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Jacek
Tytuł
Rachunkowość zorientowana na zarządzanie projektami długoterminowymi
Accounting oriented to long-term projects management
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 22, nr 78, s. 25-40, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie projektem
Accounting, Financial accounting, Accounting in enterprise, Management accounting, Project management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie projektami stało się w ostatnich latach bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy, której szczególną cechą jest bardzo duża interdyscyplinarność. Powoduje to konieczność dostosowania istniejących dotychczas metod i technik zarządzania do procesów realizowanych dla osiągnięcia strategicznych celów organizacji. Podstawowym źródłem informacji w przedsiębiorstwie jest system rachunkowości. W firmach realizujących projekty system ten musi zapewniać znacznie większą ilość danych oraz często ich odmienną prezentacje. Potrzebna jest bardzo silna integracja dwóch obszarów rachunkowości: rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Konieczne jest zatem stworzenie systemu informacyjnego rachunkowości zorientowanego na zarządzanie projektami. W artykule zostały zaprezentowane rola i zadania takiego sytemu w przedsiębiorstwach realizujących projekty długoterminowe. (abstrakt oryginalny)

Accounting oriented to long-term projects management In recent years project management has become a dynamically growing discipline, whose primary characteristic is its interdisciplinary character. As a result, there is an urgent need to adjust existing management methods and techniques to processes being pursued in order to achieve the strategic goals of an organization. The accounting system is the main source of information in an enterprise. In companies engaged in project implementation such a system must ensure provision of a much larger amount of data and often its different presentation. What is necessary to achieve this objective is very strong integration of two areas of accounting: financial accounting and management accounting. It is therefore necessary to develop an accounting information system oriented to project management. This paper presents the role and tasks of such a system in companies implementing long - term projects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. [I] Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).
 2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, MSR 11 - Umowy o budowę, International Accounting Standards Committee, Londyn 1999.
 3. Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczącego umów długoterminowych - opublikowany na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Standardów Kapitałowych http ://www.frsrk.p]./.
 4. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 5. Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press Warszawa 2001.
 6. Kalinowski J., Umowy długoterminowe, w tym o usługi budowlane, w świetle zapisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Ustawy o Rachunkowości, [w:] Kubiak B. F., Korwicki A. (red.), Zastosowanie informatyki w rachunkowości i finansach, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Gdańsk 2003.
 7. Kalinowski J., Wycena przychodów, kosztów i wyników kontraktów długoterminowych dla potrzeb sprawozdań finansowych według regulacji krajowych i międzynarodowych [w:] Sobańska L, Czajor P., Kalinowski J., Kontrakty długoterminowe. Koszty - Przychody - Wyniki (red. I. Sobańska), Difin, Warszawa 2004.
 8. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. PMBOK Guide 2000 Edition. Management Training & Development Center, Warszawa 2003.
 9. Sobańska L, Wpływ MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Rada Naukowa SKwP, t. 13 (69) Numer Specjalny, 2003, s. 247-255.
 10. Sobańska L, Rachunkowość zarządcza, [w:] Czarnecki J., Sobańska L, Wnuk-Pel T., Rachunek kosztów i Rachunkowość zarządcza (red. I. Sobańska), CH. Beck, Warszawa 2003.
 11. Sobańska L, Zarządzanie projektem. Podstawowe problemy, [w:] Sobańska L, Czajor P., Kalinowski J., Kontrakty długoterminowe. Koszty - Przychody – Wyniki (red. I. Sobańska), Difin, Warszawa 2004.
 12. Sobańska L, Narzędzia rachunkowości zarządczej w zarządzaniu kontraktami długoterminowymi, [w:] Sobańska L, Czajor P., Kalinowski J., Kontrakty długoterminowe.
 13. Koszty - Przychody - Wyniki (red. I. Sobańska), Difin, Warszawa 2004. [13] Szyjewski Z., Zarządzanie projektami informatycznymi, Placet Agencja Wydawnicza, Warszawa 2001.
 14. Turzyński M., Kalinowski J., Ustawa o rachunkowości. Komentarz porównawczy, ABC, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu