BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańda Andrzej
Tytuł
Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu - kulturowe zarządzanie organizacją
Organizational Culture as Success Factor- Cultural Management in Organization
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 5, s. 178-185, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie dla sukcesu, Kultura organizacji, Kultura przedsiębiorstwa
Management for success, Corporate culture, Culture of enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę wykazania słuszności coraz częściej formułowanej tezy, że kultura organizacyjna powinna być traktowana jako kluczowy czynnik osiągania powodzenia przez przedsiębiorstwo. Oznacza to koniecznej jej postrzegania jako istotnej zmiennej wyznaczającej logikę procesu zarządzania. W związku z tym poruszono istotne w sensie poznawczym kwestie możliwości zarządzania kulturą, oraz konieczności kulturowego zarządzania przedsiębiorstwem. Ramy opracowania zawęziły zakres analiz do związków jakie zachodzą między kulturą i strategią wykazywanych przez czołowych badaczy przedmiotowej problematyki.(streszcz. oryg.)

The article reveals the meaning of the culture of organizational culture concerning the achieving of business success. Furthermore the content of the work presents the fundamental categories of the system of organization, influenced considerably and particularly by the organizational culture. The influence of organizational culture concerns the conception of the strategic development and the skills.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H. I. (1995), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Ackoff R.L. (1974), Redesignig the Futur: A Systems Approach to Societal Problems, Wiley, New York.
 3. Barney J., (1986), Organizational Culture, Academy of Management Review.
 4. Biorkamn I., (1989), Factors Nfluencing Processes of Radikal Change in Organzational Belief System, "Scandinavian Juornal of Managemnt" 5, 4.
 5. Garrieron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura organizacyjna-diagnoza i zmiana, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 6. Feldman S. (1986), Management in Context; An Essey on the Rvelancy of Culture to the Understanding of Organizational Change, "Jurnal of Management Studies".
 7. Firsirotu M. (1985), Strategic Turnaround as Cultural Revolution, McGill Universit, Faculty of Management, Montreal.
 8. Hatch MJ. (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Lorsch J. (1986), Managing Culture: The Invisible Brrier to Strategic Change, "California Management Journal" 28, 2.
 10. Lawrence P.L., Lorsch J.W. (1967), Organization and Environment; Managing Differentation and Integration, Harvard University, Boston.
 11. Mintzberg H., Ahlstrand В., Lampel J. (1998), Strategy safari, Prentice Hall, London-New York.
 12. Norman R. (1977), Management for Growth, New York, Willey.
 13. Rhemann R. (1973), Organization Theory for Long-Range Planning, London, John Wiley.
 14. Peters Т.Н., Waterman R.H. (1982), In Search of Excellence, New York: Harper &Row Schein E.H. (1985), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Inc., Publishers, San Francisco.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu